Planen er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Nye Veier og Enova på oppdrag fra Samferdselsdepartementet i forbindelse med regjeringens nasjonale ladestrategi.  

Utålmodig 

Administrerende direktør i Norges Lastebileier-forbund Geir A. Mo er utålmodig, og presiserer behovet transportnæringen har for bedre ladekapasitet.   

– Det er bra at det endelig kommer en mer konkret plan på bordet, slik at man kan begynne å bygge offentlig tilgjengelige ladestasjoner for tungbiler. Vår næring er helt avhengig av en tilstrekkelig ladeinfrastruktur dersom vi skal investere i elektriske lastebiler, sier Geir A. Mo.  

Ønsker mer konkrete planer 

Planen for ladestasjoner gir en detaljert oversikt over hvor mange ladestasjoner som trengs på ulike strekninger, men den sier ikke noe om hvor raskt de skal bygges og det spesifiseres ikke heller hva det vil koste og hvor pengene skal komme fra.  

Dette får NLF-direktøren til å reagere 

– Samferdselsministeren har bedt om en plan, og nå har de fått en detaljert beskrivelse av hva som må bygges. Den må følges opp med målrettede offentlige støtteprogrammer. Nå er det nok planlegging, og på tide at spadene settes i jorda, er budskapet fra Mo.  

Krever offentlig støtte 

I regjeringens nasjonale ladestrategi skriver de blant annet at etablering og drift av ladestasjoner for tunge kjøretøy så raskt som mulig skal kunne skje på kommersielle vilkår, uten offentlig støtte. Samtidig anerkjenner SVV, slik som NLF alltid har ment, at Vegvesenets ladeplan vil kreve offentlig støtte i en startfase. Dette skyldes at det er store utfordringer med blant annet tilgang på kraft og tilgjengelig areal for ladestasjoner.  

– På sikt vil nok markedet ikke være avhengige av offentlig støtte, men i den fasen vi er i nå, koster nullutslippsbilene for mye til å være reelle alternativer for små- og mellomstore bedrifter som tross alt er det næringen i hovedsak består av. Når regjeringen stiller krav om at 50 prosent av nye lastebiler skal være utslippsfrie innen 2030, må de også sørge for at nullutslippsbilene er reelle alternativer til dieselbilen, både økonomisk og praktisk. Det er en kostnad regjeringen må være med å ta, understreker Mo. 

Skritt i riktig retning 

I en pressemelding sier samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, at han er glad for at de nå har fått på plass en plan for hvordan ladetilbudet til elektriske lastebiler kan utvikles. 

– Utslippene fra tungtransporten må kuttes kraftig for at vi skal nå våre klimaforpliktelser og klimamål.  Jeg har stor tro på at elektriske lastebiler og busser raskt kan bli en like viktig brikke i kampen for utslippskutt som elektriske personbiler er allerede, men det forutsetter lademuligheter. Med denne planen kan vi ta viktige skritt på veien mot elektrifisering av tungtransporten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding. 

Planen videre 

Planen foreslår en trinnvis utrulling av et nettverk ladestasjoner i tre faser. Den første fasen vil innebære 10 til 20 ladestasjoner på stekningene Oslo – Svinesund, Oslo – Kristiansand – Stavanger, Oslo – Bergen og Oslo – Trondheim. I den andre fasen vil det sørges for en utrulling av hele riksveinettet. Den legger opp til trinnvis bygging av viktige korridorer for godstransport i Sør-Norge, strekningen Bodø – Fauske – Narvik – Tromsø, øvrige riksveier og strekninger i Nord-Norge som for eksempel ved større byer, havner og grensetrekninger.   

Les hele planen her: Plan for utbygging av ladestasjoner av tunge kjøretøy er klar - regjeringen.no