Vegdirektøren skal sammen med andre fra Statens vegvesen (SVV) delta på NLFs Transportkonferanse på Holmen konferansehotell fredag og lørdag denne uken. 

Forutsigbar Framkommelighet 

Viktige saker som Hovland vil snakke mer om på konferansen omhandler forutsigbar fremkommelighet, som er et eget strategiske program i Vegvesenet. 

– Dett skal bidra til raskere utvikling av tjenester som øker forutsigbarheten og bedrer fremkommeligheten på veien. Gjennom nye arbeidsmetoder og ved å sette kompetanse sammen på tvers, skal gode ideer og initiativ løftes frem, og vi skal løfte raskt, sier Hovland. 

Arbeidet identifiserer videre hindringer for god fremkommelighet og bidrar til å utvikle og forbedre digitale tjenester, systemer og arbeidsprosesser.  

– Programmet har allerede gitt resultater og flere løsninger som gir bedre, raskere og sikrere trafikkinformasjon til lastebilen – i samarbeid med yrkessjåføren selv. Mye er gjort – og mer skal gjøres, slår Hovland fast.

Kunden i forsetet 

– Vi har ikke alltid vært like god til å sette kundene først. Men gjennom dette arbeidet er kunden - dere - i forsetet. Det er innsikt om deres behov, ønsker, ideer og krav som styrer arbeidet, forklarer Hovland.  

Hun vektlegger videre at det er kundenes perspektiv som bestemmer hvilke problemer programmet jobber med, og hvordan de skal løses.  

– Leveranser tar for seg én kundegruppes problemstilling – som yrkestransportsjåførens reise over fjelloverganger eller oversikten over ledige døgnhvileplasser – og utvikler tjenester og arbeidsprosesser som løser denne, forteller Hovland. 

Hun never også Vegvesenets Trafikkapp som er lansert med nyttige funksjoner. 

– Den utvikles stadig med nye funksjoner og løsninger etter tilbakemeldinger fra yrkessjåfører. Vi skal også skape en enda mer helhetlig trafikkinformasjonstjeneste slik at du som sjåfør skal slippe å navigere mellom det som i dag fremstår som mange enkeltstående tjenester. Det vil være et langsiktig arbeid med tung involvering av blant annet yrkessjåførene, informerer Hovland.  

Kundedrevet innovasjon

– Skal vi i Vegvesenet klare å møte kravene som transportører og samfunnets økte forventninger krever, må vi bruke nye arbeidsmetoder for å bli mer digitale og datadrevne. Og ikke minst levere tjenester og resultater raskere enn før, sier vegdirektøren.  

Hun forteller videre at arbeidet med kundedrevet innovasjon har lange røtter i Statens vegvesen.  

Men det er når vår ekspertise møter kundenes forventninger vi skaper tryggere og mer fremkommelige veger, mer effektive og forutsigbare reiser og bedre samfunn.  

Hun fastslår at kunder og brukere har andre forventninger til SVV nå enn før.  

– Dere – som andre - har blitt vant til å ha tilgang på store mengder informasjon, og avansert teknologi har blitt allemannseie. Vegvesenet har også langt mer data om vegene og transporten på dem. Det kreves nå mer informasjon om vegen, bedre tjenester og bedre service på reisene enn for bare få år siden. I tillegg forventer dere at vi raskere klarer å forstå og respondere på deres behov, Samtidig forventer samfunnet at vi som Statens vegvesen leverer mer for pengene, sier Hovland. 

 Takk for hjelpa! 

– Skal Statens vegvesen fylle vår rolle, må vi derfor bli ledende i å forstå kundenes behov og klare å levere raskere til dem. Vi må rett og slett bli enda mer kundeorientert og jobbe smidigere. Vårt samfunnsoppdrag er å være på veg mot et bedre samfunn – med kunden i forsetet.  Dere er krevende kunder for oss, men dere er helt nødvendige samarbeidspartnere på veien videre. Takk for hjelpa så langt. Jeg frem mot samarbeidet, samspillet og diskusjonene fremover, avslutter Hovland. 

Flere gode tjenester kommer 

Programmet Forutsigbar fremkommelighet har allerede levert en rekke tjenester rettet mot yrkestransportøren. Og mer kommer. 

Noe av det som er på plass er: 

 • Ny temaside på vegvesen.no om fjelloverganger og tilhørende SMS varsling 
  Fjelloverganger | Statens vegvesen 
 • Kameraovervåkning på flere fergekaier 
 • Nye kartfunksjoner i Vegvesen trafikk 
 • Ruteplanlegger for tunge kjøretøy  
 • Mer brukerorientert presentasjon av vegmeldinger  

Noen av de tingene som kommer er: 

 • Koordinering av planlagt vedlikehold 
 • Flere funksjoner i appen Vegvesen Trafikk 
 • SMS varsling også for skredutsatte strekninger 
 • Aktivitetskalender for vedlikehold 
 • Digitale skilter langs veg 
 • Mer presis og lettere forståelig informasjon i veg- og trafikkmeldinger 
 • Forbedre tredjepartsløsninger 
 • Berike utgående trafikkinfo med nye data, eksempelvis prognosedata 
 • Samle og dele informasjon fra brukere av vegen 

For mer informasjon:   Vei- og trafikkinformasjon | Statens vegvesen  - Mobilapp for Vegvesen trafikk  Vegvesen Trafikk | Statens vegvesen - Ferje:  Ferjesøk | Statens vegvesen - SMS-varsling for stengt bru og tunnel  SMS-varsling | Statens vegvesen