Det er lokalavisa, Hallingdølen, som skriver om saken, hvor de forteller at Sundbrei har blitt Klimapartner nummer 50 i Viken, en av tre i Hallingdal. Selskapet tar kravene på alvor, ser dem som forretningsmuligheter, og har inspirert andre, ifølge Tom Roll i Hallingdal Næringshage. 

– Sundbrei er fremme i skoene. I stedet for å vente på kravene, er de på! En bedrift som omsetter ord til handling. Det er både inspirerende og motiverende å få være med på, sier Tom Roll i Hallingdal Næringshage, til Hallingdølen (bak betalingsmur). 

Selskapet er selvsagt NLF-medlemmer og Fair Transport sertifisert.  

Ser muligheter 

– Mange ser på kravene som problem, jeg ser på dem som en forretningsmulighet, sier eier, Finn Arne Sundbrei til Hallingdølen.  

Han legger til at det er greit med en liten familiebedrift der det er kort vei til avgjørelsene. 

Sundbrei satser derfor langsiktig, investerer i grønn teknologi og har nylig bestilt en elektrisk trekkvogn for å redusere CO₂-utslippene. De planlegger også en ladestasjon for tungtransport. Ved å kjøre begge veier, reduserer de miljøpåvirkningen og beholder verdiskapingen i Hallingdal. 

Konkurransedyktig 

Sundbrei tar også grep for gjenbruk, spesielt i avfallsmottaket. De søker utvidede tillatelser og ønsker å investere i sortering og gjenbruk. Målet er å være konkurransedyktige og bærekraftige for fremtiden. 

Hallingdal Næringshage støtter Sundbrei i dette grønne skiftet og bidrar til vekst og utvikling for små og mellomstore bedrifter i regionen. De er også en del av Klimapartner-initiativet, som viser deres forpliktelse til bærekraftige løsninger.