IMI-registrering av transporter og sjåfører er en del av EUs mobilitetspakke som nå innføres i Norge. Noen regler fra mobilitetspakken er allerede innført, mens andre har det tatt litt lenger tid å innføre. Registrering av utstasjonerte arbeidstakere i IMI-registeret er en slik regelendring. 

Endringer i regelverket 

NLFs bedriftsrådgiver, Jone Klingsheim, forklarer at hovedbudskapet i denne endringen er at dersom du driver med internasjonal transport med last til og fra Norge eller kjører i transitt er det ikke krav om registrering.  

– Enkelt forklart betyr det at det vi kjenner som bilateral transport, altså når du henter varer i Norge og lever i utlandet og likeledes laster varer i utlandet som skal transporteres til Norge, er det ingen endringer slik vi kjenner regelverket i dag, sier Klingsheim. 

Han forteller videre at endringen skjer først dersom du driver kabotasjekjøring og 3. landskjøring. 

– Faller du inn under denne kategorien skal det registreres i IMI-registeret før transporten starter.  Dette har vært en fanesak for NLF i arbeidet med å innføre mobilitetspakken gjennom hele denne prosessen, sier Klingsheim. 

Med andre ord betyr det at dersom det lastes gods som er underlagt bestemmelsene om kabotasje eller dersom det transporteres gods mellom andre land innenfor EØS-området, må en registrere dette i IMI. 

Utfordrende for Norge 

– IMI-registrering fungerte veldig greit for alle EU-landene da det ble innført, men her til lands fikk vi et lite problem. Når en skulle registrere foretaket, så manglet vi muligheten til å legge inn Norge som hjemland. Det ble derfor umulig å utstede deklarasjonene for norske transportører på riktig måte. Dette kunne bli problematisk når kontrollmyndighetene i EU-landene ikke fikk dokumentasjon fra systemet om at Norge ennå ikke hadde innført denne delen av regelverket, og dermed heller ikke visste at norske transportører verken hadde krav om eller kunne registrere transportene i IMI, sier Klingsheim. 

Han forteller videre at det har vært en lang prosess å få dette på plass, og at NLF i lang tid har jobbet sammen med NLA og IRU i Brüssel, som NLF er en del av, for å rette oppmerksomheten mot denne utfordringen.  

NLF vet at norske transportører har fått problemer i EU som følge av denne mangelen, som har resultert i bøter for ulovlig kabotasjekjøring. 

– Vi har tatt disse opp med både norske myndigheter og EU-kommisjonen har vært klar på at så lenge Norge ikke hadde implementert dette lovverket, kunne det heller ikke kreves at denne dokumentasjonen skulle fremlegges. Vi ber derfor alle som eventuelt har fått slike bøter om å melde ifra til oss slik at man forhåpentligvis får tilbakebetalt boten, sier Klingsheim.  

Systemet skal være oppe og gå 

Det siste NLF har hørt fra NLA er at Norge skal ha blitt lagt til i portalen for Road Transport Posting Declaration  modulen for IMI-registrering. Dette betyr at norske veitransportører nå kan begynne å bruke portalen til å sende inn deklarasjoner for sjåfører de har utstasjonert i EU, samtidig som norske kontrollmyndigheter kan bruke IMI for å be om dokumenter og annen informasjon fra utenlandske sjåfører på vei inn eller ut av Norge.

Det innebærer også at norske myndigheter nå har fått et mye bedre grunnlag for å kontrollere at sjåfører ansatt i utenlandske transportbedrifter, lønnes i henhold til norsk allmenngjort lønn når det utføres lovlig kabotasjetransport og 3. landstransport (for eksempel transport mellom Danmark og Norge av transportbedrifter etablert i andre EU-land).

Det er også viktig å minne om at ulovlig kabotasjetransport fortsatt er ulovlig uavhengig av hvilken lønn som betales.  

NLF opplyser også om at det er mulig å importere sjåfører inn fra Tacho online til det nye registeret. 

Her kan du lage din egen bedriftsprofil og legg inn data i IMI-registeret>>>