I nummer 5 av NLF Magasinet vil vi gjøre leserne oppmerksom på at feil versjon av saken om Anders Krog dessverre kom på trykk. Viktige rettinger og presiseringer ble sendt til redaksjonen, men misforståelser førte til at disse ikke kom med. Her kommer den rette versjonen av saken, og NLF beklager feilen.

Stødig, arbeidsom, trygg og klok er ord som dukker opp når man skal beskrive Tore Velten. Han har allerede styrt forbundet trygt gjennom åtte år, og han ble enstemmig valgt inn for en ny periode under Landsmøtet. Han er likevel ydmyk overfor rollen.

– Det er mye som skal være på plass og vi har krevende medlemmer som vi skal arbeide for, slik at de får igjen for kontingenten de betaler. Derfor har vi alltid dem i førersetet, sier Tore.

Får til mye i fellesskap

Det å være en del av fellesskapet har alltid vært viktig for Tore. Han tar seg en sjokoladebit til kaffen og fortsetter med å understreke viktigheten av det å stå sammen.

– Da får vi til mye. Kanskje ikke med det samme, men over tid ser jeg at det nytter og at vi lykkes med mange av sakene som har blitt satt på dagsorden, sier Tore.

Dette er det som har vært, og er, drivkraften hans gjennom alle disse årene. Mye har også skjedd gjennom årenes løp.

– På den tiden jeg meldte meg inn var det behovsprøvde løyver og da var det lokalavdelingene som bestemte hvem som skulle få løyve. Skulle man i det hele tatt komme seg inn på markedet så måtte man nesten være NLF-medlem, forklarer han.

Faren hans var leder av Elverum lastebileierforening, så da var det naturlig at også Tore meldte seg inn da han startet.

– Kanskje litt under tvang den første gangen, humrer forbundslederen.

Lang erfaring

Han ble likevel aktiv i forbundet med det samme han meldte seg inn. Først gikk han inn i styret i Elverum, så ble han kasserer og videre ble han formann. Deretter gikk han inn som vara for fylkesstyret. Det første landsmøte hans var i 1988 og han har solid erfaring fra NLF som delegat før han gikk inn i styret.

Mange viktige saker er vunnet, og Tore mener at en av de viktigste sakene opp gjennom årene er at de fikk ned omregistreringsavgiften 48.000 kroner ned til 700 kroner per henger.

– Det er mange som tjente inn medlemskapet sitt på grunn av dette og det er en av de største seierne NLF har hatt som direkte har gitt penger tilbake til medlemmene, sier Tore. Andre viktige saker er å få bukt med den ulovlige kabotasjen, noe han gikk til valg på i sin tid. NLF har kommet langt, selv om noe gjenstår. Nå henger det meste på at myndighetene får et godt system som tar de som kjører ulovlig.

Sakene står i kø

Selv om man har fått til mye gjennom årenes løp, kan man aldri lene seg tilbake. Sakene står i kø og arbeidet med å lede NLF videre er allerede godt i gang.

– Lakseavrenning er en av flere saker som er viktig for oss å få på plass. Vi kan ikke godta at sjåfører og bileiere blir straffet for at avsenderen ikke legger det til rette. Når vi vet at det finnes løsninger på dette, blir det feil at det er vi som sitter igjen med dette problemet.

Like konkurransevilkår står alltid i høysete hos NLF.

– Skal vi stå på startlinja med ulik avstand, blir det bare vanskelig for de som ønsker å ha alt på stell. Vi blir stadig mer profesjonelle og det er stadig flere krav som stilles. Da er det viktig at NLF er på ballen med hensyn til det å tilrettelegge for at man kan bli gode.

Han trekker frem at det er jobbet godt med trafikksikkerhet, Fair Transport, Tacho Online og kalkyleprogrammer som har vært et løft i riktig retning i dette arbeidet. Det har gjort det enklere å drive butikk på ordentlig måte. NLF-advokatene er også til stor hjelp når myndighetene er urettferdige. I tillegg er han stolt over det viktige arbeidet som gjøres med Kollegahjelpen, som betyr mye for sjåførene.

Må tilrettelegge for fremtiden

– Vi må ta innover oss at vi lever i en annen tidsperiode enn da vi startet. Før var alle konene hjemme med barna til de startet på skolen, men nå tar mennene like mye del i familielivet. Vi må derfor tilrettelegge for dette, mener Tore.

Viktigheten av å snakke frem yrket blir også viktigere fremover.

– Vi er så stolte over sjåførene som gjør en så god jobb for oss. Her blir det viktig at man i større grad tar til motmæle mot nettrollene som sprer feil informasjon. Er man misfornøyd, gå heller til sjefen enn til kommentarfeltene, mener Tore.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FELLESSKAP: – Sammen får vi til mye. Kanskje ikke med det samme, men over tid ser jeg at det nytter og at vi lykkes med mange av sakene som har blitt satt på dagsorden. FELLESSKAP: – Sammen får vi til mye. Kanskje ikke med det samme, men over tid ser jeg at det nytter og at vi lykkes med mange av sakene som har blitt satt på dagsorden.

Et felles løft

– Transport er jobben vår og for å drive med dette, må vi tjene penger. Når det kommer til miljø, er vi er en del av problemet, men vi er også en del av løsningen. Da nytter det ikke å presse oss inn i et spor som kanskje ikke vil fungere eller blir for kostbart. Det blir nemlig ikke noen grønt skifte med en rød bunnlinje, sier Tore.

Han synes derfor myndighetene må komme med en solid plan og retning på hva de vil med det grønne skiftet, og understreker at det må være et felles løft og at alt ikke henges på transportbedriftene alene.

– Det er på høy tid at transportkjøperne forstår at de er en del av kjeden og at de må være villig til å betale for økte fraktkostnader i takt med våre investeringer, mener Tore

Ny nestleder i Forbundsstyret

Anders Krog er også et kjent fjes for de fleste, selv om han er ny i rollen som nesteleder i forbundsstyret. Han har vært med i styret i fire år som styremedlem, før han

ble valgt inn som nestleder. Han utdannet seg innen økonomi og ledelse, men yrkeskarrieren landet på transportbransjen.

– Jeg begynte å jobbe for onkelen min, som drev lastebilfirma. Etter hvert tok jeg over driften, og drev et enkeltmannsforetak i 20 år, før det gikk over til å bli et aksjeselskap, forteller Anders. I dag har selskapet to biler, og sønnen er også ansatt i firmaet.

Har hatt flere verv

Anders har vært medlem siden 2003 og han ble aktiv etter et par år i NLF. Han var sekretær og leder i lokallaget i Sarpsborg, og nestleder i fylkesstyret i noen år, før han ble valgt inn i forbundsstyret i NLF.

– Det er spennende å komme videre og aller mest er det et teamarbeid hvor jeg er en del av styret som skal jobbe sammen for å de målene som er satt. Min oppgave er først og fremst å bistå Tore og den jobben han gjør som forbundsleder, forteller Anders.

Vil kjempe for å få på plass økte vekter og dimensjoner

Når det kommer til det grønne skiftet, er han klar på at de må gjennom en omstilling.

– Det aller viktigste er at omstillingen er realistisk og at myndighetene gir oss klare signaler og muligheter til å gjennomføre det vi må for å nå de målene som er satt, forklarer Anders.

Han synes derfor det er merkelig at de ikke får gjennomslag for å øke vekter og dimensjoner, som ville vært et raskt tiltak for å redusere antall billass og utslipp betydelig. De har likevel ikke gitt opp den kampen, og vil fortsette å kjempe for dette.

Viktig rekrutteringsarbeid

Når det gjelder rekruttering, står transportnæringen overfor store utfordringer.

– Vi mister mange potensielle sjåfører som følge av kravet om YSK. Mange får lastebilsertifikat i militæret, men de får ikke YSK og kan ikke kjøre i privat næringsliv. Kvalitet og effekt av YSK er også omdiskutert. Vi er vel den eneste yrkesgruppe som må ta den samme etterutdanningen hvert femte år, påpeker Anders.

Han mener også det er viktig å få på plass gode veiledere på skolene, slik at de med interesse for yrkessjåførfaget kan veiledes i riktig retning.

– I dag er det slik at dersom du har gode karakterer så anbefales du å gå videre på høyere utdanning, uavhengig av hva du er interessert i. Det å ha gode karakterer betyr ikke at en ikke har interesse for praktiske fag, og her har vi en opplysningsjobb å gjøre, mener Anders.

Full gass fremover

Det er mange andre saker som sikkert burde nevnes som det skal jobbes med fremover, men hovedbudskapet fra både Tore og Anders er at de vil holde full gass frem mot neste landsmøte.

ØKTE VEKTER OG DIMENSJONER: Anders Krog synes det er merkelig at de ikke får gjennomslag for å øke vekter og dimensjoner, og det blir en viktig kampsak fremover. ØKTE VEKTER OG DIMENSJONER: Anders Krog synes det er merkelig at de ikke får gjennomslag for å øke vekter og dimensjoner, og det blir en viktig kampsak fremover.