Statens vegvesen er kanskje Norges største «droneetat» med sine 130 droner og 171 dronepiloter 

En del av hverdagen 

–  Droneflyging har på kort tid blitt en fullintegrert del av virksomheten vår. Det er mange som sier at de ikke klarer å se for seg en hverdag uten droner, sier Tore Magnus Follinglo, ansvarlig for dronevirksomheten i Statens vegvesen. 

Tryggere veier 

Statens vegvesen planlegger å bruke droner i stadig større grad for å forbedre trafikksikkerheten. Dronene vil bidra til å gjøre veiene tryggere for alle som ferdes på dem. Her er noen eksempler på hvordan droner kan brukes til å redde liv, men også til å holde veier og tunneler åpne: 

  • Bruinspeksjoner: Vi har ansvaret for over 6 000 bruer. Ved bruk av droner kan bruinspeksjoner gjøres mens trafikken går. Droner kan også brukes før stenging/vedlikehold av bruer, noe som gir økt oppetid og større framkommelighet. 
  • Dokumentasjon ved alvorlige trafikkulykker: Ved hjelp av droner kan det være lettere å forstå hvorfor en ulykke skjedde, og dermed øke trafikksikkerheten på sikt. 
  • Rasberedskap/skredsikring: Det er både raskere, billigere og tryggere å fly en drone inn i et område der det har gått, eller er fare for ras, framfor å sende geologer inn til fots. 
  • Dokumentasjon av veiprosjekter: Bruk av dronebilder gjør det lettere å dokumentere avvik, og letter samarbeidet med entreprenørene. 

 

I filmen under kan dere se hvordan SVV bruker droner i trafikkhverdagen: