Statens vegvesen melder om at det blir toveistrafikk i det nordgående løpet mens arbeidet pågår. Det vil føre til kø og lengre reisetid. Det kjører over 30 000 biler i døgnet gjennom Nordbytunnelen i helgene.

— Vi forventer kø, spesielt på dagtid, og oppfordrer de som kan reise kollektivt om å velge tog eller buss denne helga, slik at de som må kjøre E6 kommer fram, sier byggeleder Kai Gundersen i Statens vegvesen.

Anbefalte ruter for trafikk som ikke må kjøre Nordbytunnelen:

  • E18 Vinterbro-Elvestad og rv. 120 Elvestad-Moss
  • Trafikk som ikke må gjennom Oslo, kan velge ferje Moss-Horten

Omfattende tunnelarbeid

Både veggene og taket i Nordbytunnelen består av betongelementer. For å bytte ut en vegg, er det også nødvendig å demontere takelementet. Det krever store maskiner som bruker hele veien i tunnelen mens arbeidet pågår.

— Vi jobber 24/7 og kommer også til å gjøre andre reparasjoner når det likevel er stengt, som å skifte ut høydemarkørene som også har blitt skadet etter påkjørsler, forteller byggelederen.

Følg med på vegvesen.no/trafikk eller i app-en Vegvesen trafikk for oppdatert vei- og trafikkinformasjon.