Fair Transport er NLFs kvalitets- og sertifiseringsprogram, med det formål at bedriftene kan dokumentere sitt arbeid med internkontroll, med spesielt fokus på trafikksikkerheten, senke utslipp og sikre gode sosiale forhold for sine ansatte.

Økende interesse

– Det er tydelig at interessen er økende. Antallet oppdragsgivere som setter krav til at deres transportører har en form for sertifisering som viser deres rutiner, systemer og arbeid rundt de svært viktige temaene trafikksikkerhet, bærekraft og ansvarlighet, er stadig økende. Vi er derfor veldig fornøyde med den store interessen, forteller prosjektleder for Fair Transport i NLF, Eivind Karikoski.

På kurset gikk han gjennom alle kravene i sertifiseringen og den dokumentasjonen som kreves, samtidig som han gav nyttige tips om hvordan man best kan fremheve bedriftens Fair Transport-arbeid.

Vil sette opp flere kurs

– Noe av målet med kurset, er at man skal bli trygg i systemet, kunne administrere siden sin og legge inn fritekst samt laste opp dokumentasjon. Etter kurset sender vi ut en rekke maler og dokumenter man kan bruke i besvarelsen. Med så stor interesse for dagens kurs, vil vi sette opp flere kurs fremover, forteller Karikoski.

Per i dag er det 247 bedrifter med over 5300 kjøretøy som er Fair Transport sertifisert.