Det er Tungt.no som først skriver om saken først. 

Kontrolleder Nina Pedersen i Statens vegvesen (SVV) sier i en artikkel på Tungt.no at sjåføren erkjente feilen og la seg flat. 

– Urimelig 

Den tilsynelatende ubetydelige forglemmelsen fikk imidlertid betydelige konsekvenser. Kontrollrapporten indikerte at lastebilen, med den tredje akselen oppe, ble betraktet som en toakslet lastebil og dermed overlastet. Dette resulterte i et gebyr på 64 550 kroner for bedriften sjåføren representerte. 

NLF-advokat Robert Aksnes reagerer kraftig på dette gebyret og kaller det fullstendig urimelig. 

Mangel på skjønn 

På spørsmål fra Tungt.no mener Aksnes at SVV avviser muligheten for skjønn og henviser til fastsatte forskrifter og gebyrsatser. Han hevder at forvaltningslovens paragraf 46 gir rom for skjønn ved administrativ sanksjon mot foretak. 

SVV på sin side mener det ikke er rom for skjønn i denne saken, men hevder at regelverket er brutt. 

Diskusjonen dreier seg nå om hvorvidt det er rimelig å pålegge bedriften et betydelig gebyr når det gjelder feil begått av sjåfører. Høyesterett har tidligere uttalt i «Hagen-saken» at sjåførens handling ikke nødvendigvis reflekterer foretaket.