I praksis betyr det at bilene skal kunne kjøre 600 km uten å lades, under norske forhold.  Litra AS tar nå i bruk verdens to første lastebiler med en batterikapasitet på 1000 kWh. Bilene skal settes i transport for matvareprodusenten Nortura. 

Bærekraft

På NLFs stand kom sentrale personer i Litra-konsernet, representanter for kunden Nortura og importøren av de elektriske lastebilene, CHSnor AS, for å snakke mer om bilene. Etterpå ble det avduking av den splitter nye bilen.

–  Med disse to bilene kan man si at det endelig finnes en bærekraftig løsning for elektriske lastebiler i norsk langtransport. Det som hittil har vært levert fungerer ikke optimalt og er ikke bærekraftig, sier konsernsjef i Litra, Vegard Narmo.

Bilene skal gå i matvaretransport for Nortura mellom tre terminaler; Rudshøgda på Innlandet, Malvik i Trøndelag og Sem i Vestfold. 

Ambisiøse

Nortura representerer hele verdikjeden fra gård til gaffel og de har satt seg ambisiøse klimamål. 

– Vi skal redusere metanutslipp fra dyrene våre med 30 prosent innen 2030 og vi skal redusere fossile utslippene fra produksjonen vår med hundre prosent innen 2040. I tillegg skal vi redusere transportutslippene med 80 prosent. Vi har lett etter gode løsninger på å innfri transportkravene, og i samarbeid med Litra har vi funnet en del av løsningen, forteller, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura. 

Nortura har et enormt transportbehov og hver år transporterer de 260.000 tonn til og fra slakterier og pakkerier. Dette representerer 12 millioner kilometer på veien og når disse produktene skal videre fra slakteri og pakkeri kan det legges på ytterligere åtte millioner kilometer.

– Litra er en av våre største samarbeidspartnere og sammen har vi satt oss mål om å frakte 60 prosent med nullutslippskjøretøy innen 2027, forteller Panengstuen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

AMBISIØSE KLIMAMÅL: Litra og Nortura arbeider sammen for kunne transportere 60 prosent av frakten med nullutslippskjøretøy innen 2027. Foto: Elisabeth Nodland AMBISIØSE KLIMAMÅL: Litra og Nortura arbeider sammen for kunne transportere 60 prosent av frakten med nullutslippskjøretøy innen 2027. Foto: Elisabeth Nodland

Etablerer ladsestasjoner sammen

Da Litra og Nortura planla denne investeringen, var de helt enige om at de ikke ønsket å stå i ladekø langs rutene sine.

– Den energien har for høy pris og verre er det at vi da ville få enda en utfordring – å overholde kjøre- og hviletids - reglene som gjelder. Det blir derfor montert høykapasitets-ladere på Norturas anlegg på de tre stedene bilene skal kjøre mellom, forteller Narmo.

Det blir to sjåfører på hver bil og bilene skal kjøre 140.000 pr år.  Dette skal gi en besparing på 280.000 kg CO2 pr år.