Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har satt en rekke viktige vegprosjekter på vent og argumentene har vært at krigen i Ukraina og høye renter har ført til at man har hatt en urealistisk NTP.  Det skjer til tross for at prosjekter som Oslofjordtunnelen og E134 Dagslett har ligget inne som gryteklare prosjekter som kun mangler statlige vedtak for å kunne starte opp.   

– Nå har vi jobbet for å få i gang prosjektene som skal utbedre Oslofjordforbindelsen i årevis, men ingen ting har skjedd. I forrige NTP var vi soleklare på at dette var gryteklare prosjekter, og Statens vegvesen har lenge hatt disse øverst på sin prioriteringsliste. Nå krever vi snarlig handling, sier NLFs regionsjef for region 1, J. Kristian Bjerke.  

Forventer løsning 

Oslofjordtunnelen har lenge stått i fokus, men Bjerke påpeker at det ikke er den eneste flaksehalsen på øst-vest forbindelsen. 

– Oslofjordforbindelsen i sin helhet, med RV19-Moss og vestover fra Oslo på E134 Dagslett trenger utbedring. Når vi kommer ut av Oslofjordtunnelen på vestsiden er ikke veiene gode nok til å dekke trafikbehovet videre inn mot Drammen. Nå forventer vi at vi får på plass en forsvarlig, sikker og miljøvennlig løsningen umiddelbart på disse strekningene, sier Bjerke. 

For å markere viktigheten av Oslofjordforbindelsen har region 1 (Oslo, Østfold og Akershus) gått sammen med region 3 (Vestfold, Buskerud og Telemark) i tillegg til lokale næringsaktører. Sammen har de tatt initiativet til denne politiske markeringen for å rette søkelyset mot behovet for en snarlig løsning.  

PÅ BEFARING: NLFs regionsjef, J. Kristian Bjerke på befaring i Røyken Næringsplass. Han står sammen med, Hilde Thorud, i Røyken Næringspark som bekrefter at det vil være god plass til mange lastebiler på denne plassen. Foto: Roy Wetterstad PÅ BEFARING: NLFs regionsjef, J. Kristian Bjerke på befaring i Røyken Næringsplass. Han står sammen med, Hilde Thorud, i Røyken Næringspark som bekrefter at det vil være god plass til mange lastebiler på denne plassen. Foto: Roy Wetterstad

– Må få på plass døgnhvileplass 

– I utgangspunktet ønsket NLF, Statens vegvesen og nasjonale bilorganisasjoner primært bro over Oslofjorden, men det er så prekært å sikre mer stabilitet for trafikken i dette viktige området at vi må heie frem alle politiske vedtak som kan bidra til det, sier NLFs regionsjef for region 3, Roy N. Wetterstad. 

I tillegg understreker han viktigheten av også å innbefatte en stor døgnhvileplass på denne strekningen. 

– Dette er et møtepunkt for en av landets viktigste hovedfartsårer, og behovet for en døgnhvileplass i nærheten av Oslo er svært viktig. Nå vil trolig to andre viktige døgnhvileplasser på Østlandet avvikles og behovet er derfor enormt, sier Wetterstad.  

Legger de siste planene 

Bjerke forteller at det vil holdes et orienteringsmøte førstkommende onsdag for de tillitsvalgte, hvor de siste detaljene på hvordan man praktisk skal gjennomføre markeringen skal på plass.  

– Den foreløpige planen er at vi i region 1 organiserer en konvoi gjennom Oslofjordtunnelen fra øst til vest. På andre siden vil vi møte en tilsvarende konvoi i regi av region 3. Det blir med andre ord organisert to kolonner fra begge sider av fjorden, også en fra Lier/Drammen området. Deretter vil alle møtes i Røyken Næringspark, hvor det vil holdes appeller og en politisk markering, forteller Bjerke. 

Angår mange 

I tillegg til flere toppkandidater til fylkestingsvalget er både samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård, og representanter for Vegdirektøren invitert. Det forventes bred politisk deltakelse fra begge sider av fjorden, siden det er et svært viktige prosjekter som angår mange. 

Bjerke understreker at målet med å utbedre Oslofjordforbindelsen ikke er å komme raskest mulig frem, men at det først og fremst handler om miljø og sikkerhet. 

– Dette er ikke bare viktig for alle sjåførene som ferdes på veien, men for hele næringslivet da strekningen er svært viktig for alt gods som skal til og fra Stor-Oslo regionen gjennom øst-vest forbindelsen, avslutter Bjerke.