Under møtet vil flere viktige saker tas opp, men hovedtema blir Statens vegvesens prioriteringer i ny NTP. Vegdirektør, Ingrid Dahl Hovland, vil ta dere gjennom de viktigste punktene. 

Videre vil det bli debatt rundt den nye opplæringsloven, og spørsmålet som stilles er om den nye love vil radbrekke lærlingeordningen.

NLF-advokat, Robert Aksnes, vil komme i studio for å orientere dere om regelverket rundt innleie, permitteringer og oppsigelser.

Ikke minst vil NLF komme med en mulig løsning på de kompliserte reglene for kjøre- og hviletid. 

Vel møtt!

Du kan følge medlemsmøte fra Lastebil.no