Forslaget om lovendring innebærer at opplæringskontorene blir regulert som samarbeidsorgan for lærebedrifter og ikke som lærebedrifter. De vil derfor ikke lenger få læringstilskudd direkte fra fylkeskommunen, men godkjente lærebedrifter kan kjøpe ulike former for bistand og administrative tjenester fra opplæringskontorene. 

Åtte av ti nye lærekontrakter er gjennom opplæringskontor. I den nye opplæringsloven er det ikke tydeliggjort at opplæringskontorene kan være part i opplæringskontraktene. Opplæringskontorene hjelper medlemsbedriftene sine med det praktiske rundt lærlingordningen, som for eksempel å rekruttere lærlinger til bedriftene, omplassere lærlinger ved behov, tilbyr kurs og sikrer at lærerplanen følges og bidrar med kontakt med fylkeskommunen. 

Nå melder Høyre om at de vil sikre at opplæringskontorene fortsatt kan være part i opplæringskontrakter.

Les også: – Ny opplæringslov kan radbrekke rekrutteringen til transportnæringen

Viser forståelse

– Jeg forstår at mange er bekymret for at en viktig aktør for lærlinger og bedrifter vil kunne svekkes. Høyre er helt enig med partene i arbeidslivet, lærlingene og bedriftene i at opplæringskontorene er med på å sikre kvalitet og trygghet for tusenvis av bedrifter og lærlinger, sier utdanningspolitisk talsperson i Høyre, Jan Tore Sanner.

Sanner understreker at Høyre vil jobbe for at Stortinget sikrer fleksibilitet og mulighet til å organisere arbeidet med rekruttering og oppfølging av lærlinger gjennom opplæringskontor. Særlig for små og mellomstore bedrifter spiller opplæringskontorene en viktig rolle. 

 – I regjering gjennomførte Høyre et løft for fagopplæringen. Flere velger nå yrkesfag, flere får lærekontrakt og fagbrev. Dette er svært viktig for å sikre arbeidslivet nødvendig kompetanse fremover. Den nye opplæringsloven må sørge for at den positive utviklingen fortsetter. Det forutsetter et godt fungerende system blir sikret tydelige rammer for fremtiden, sier Sanner.

Avgjøres i mai

Høyre støtter derfor de innspillene som har kommet om å sikre at opplæringskontorene fortsatt kan være part i opplæringskontrakter, og at bedriftene fortsatt kan organisere seg slik at finansieringen går gjennom et opplæringskontor.

 – Dette bør det bli en bred enighet om i Stortingets behandling av loven, sier Sanner.

 Saken er nå til behandling i Stortinget og vil bli avgitt mot slutten av mai.

 – Jeg er trygg på at både regjeringspartiene og opposisjonen vil gjøre sitt for å imøtekomme bekymringene på en god måte i lovarbeidet og bidra til at opplæringskontorene får fortsette det viktige arbeidet med å sikre nok lærlinger og fagarbeidere til norsk arbeids- og næringsliv i årene som kommer, sier Sanner.