Om sommeren setter NLF søkelyset på sjåførene som holder Norge i gang når alle andre tar ferie. Gjennom fellesferien stiller vi noen enkle spørsmål til en ny sjåfør for å finne ut hvordan livet bak rattet fortoner seg.

Dagens sjåfør: Asle Holsen

Kommer fra: Osterøy

Kjøretøy: Scania 770 S

Kjører for: Systemtrafikk AS

Er bedriften du jobber for NLF-medlem? Ja

Hva er ditt kjøreområde?
Jeg kjører hovedsakelig mellom Øst- og Vestlandet, men det kan også bli turer til andre deler av Norge. Kjører alltid over fjellet til og fra Østlandet.

Hvor lenge har du kjørt lastebil?
Nå har jeg kjørt lastebil i 30 år. Min karriere startet hos Odin Ådland i 1994, rett etter at jeg fikk førerkortet som 20-åring. Odin Ådland hadde blant annet kjøring for det som den gang var Nor-Cargo, og jeg kjørte turer til Sverige frem til 2000. Deretter jobbet jeg i Total Transport AS i Bergen i to år, før jeg begynte hos Systemtrafikk AS da de etablerte seg i 2002. Jørund Vevle, en av eierne av Systemtrafikk AS, var også ansatt i Total Transport AS på den tiden.

Hvordan trives du bak rattet?
Jeg trives veldig godt som sjåfør og har alltid likt å kjøre bil. Alt som har motor vekker min interesse, og jeg ville valgt samme yrkesvei i dag om jeg skulle valgt på nytt. Men det er viktig å få med at tidspresset vi sjåfører opplever langs veiene har endret sjåføryrket. Vi hadde bedre tid på transportoppdragene før. Da kunne vi stoppe på de gamle veikroene og treffe både gamle og nye sjåførkollegaer. Dessverre har tidspresset ført til at vi oftere må kjøre forbi veikroene, så flere har blitt nedlagt. Samholdet mellom sjåførene ble styrket når vi hadde bedre tid til hverandre langs veien.

I tillegg til tidspresset opplever vi at fartsskriveren hele tiden minner oss på at hvert minutt teller. Det er vel og bra at det finnes lover og regler som begrenser kjøre- og hviletiden, men det påvirker oss psykisk når vi hele tiden har skriveren bokstavelig talt «hengende» over oss.

Hvordan er det å jobbe om sommeren når andre er på ferie?
Sommeren er en flott tid å jobbe på, da det vanligvis er mindre trafikk på veiene, noe som resulterer i færre køer, spesielt i og rundt Oslo. Imidlertid fører sommeren også til flere bobiler på veiene, og disse må bli flinkere til å bruke speilene og slippe forbi køen av biler som danner seg bak dem.

Hva skal til for å rekruttere nye lastebilsjåfører?
Lønn er alltid viktig, men i tillegg må arbeidstiden tilrettelegges slik at sjåførene kan bli i yrket gjennom alle livets faser. Livssituasjoner endrer seg hele tiden, og arbeidsgivere som klarer å kombinere god lønn med fleksibel arbeidstid, vil trolig være de som lykkes best med å rekruttere yngre og nye sjåfører fremover. Fritid og tid med familie og venner er viktigere nå enn noensinne.

Hva synes du om varslingsgrupper på sosiale medier?
Har ingen sterke meninger om dette.

Hvordan kan sikkerheten bli bedre på veien?
Politiet bør i større grad ha fokus på de som kjører for sakte. Alle kjenner følelsen av å ligge bak noen som ligger langt under fartsgrensen. Det gjør noe med en. Stressnivået øker, og flere velger dessverre å foreta forbikjøringer som kan føre til farlige situasjoner. I tunge kjøretøyer blir speedometeret kalibrert. Kanskje noe som burde vært innført for alle kjøretøy?

Hva skulle du ønske andre bilister var flinkere til?
De skulle vært flinkere med å slippe køen forbi og bruk av speil er viktig uansett hvilket kjøretøy du kjører. I tillegg er det viktig at de som kjører personbiler er oppmerksomme på de tyngste kjøretøyene. Unngå å kjøre ut rett foran en buss, lastebil eller vogntog, fordi vi trenger lengre tid på å stoppe på grunn av vekten vår. Når vi kjører oppover, vær så snill å slippe oss frem slik at vi kan holde farten oppe. Det tar mye energi å starte et tungt vogntog i en motbakke. Å hjelpe oss frem sparer energi og reduserer utslipp til miljøet.

 

REKRUTTERING: Asle mener det er viktig for rekrutteringen at arbeidstiden tilrettelegges slik at sjåførene kan bli i yrket gjennom alle livets faser. REKRUTTERING: Asle mener det er viktig for rekrutteringen at arbeidstiden tilrettelegges slik at sjåførene kan bli i yrket gjennom alle livets faser.