Da Tore Velten, ble valgt inn som forbundsleder i 2016, gikk han blant annet til valg på å få bukt med ulovlig kabotasjekjøring. Etter årevis med arbeid ser det ut til at problemet med ulovlig kabotasje kan være historie.  

Viktig seier for NLF 

Like konkurransevilkår er en av NLFs største kampsaker. Jubelen var derfor stor da beskjeden om at kontrollmyndighetene fra 1. mars kunne gi gebyr for overtredelser av regelverket på stedet i tillegg til å holde kjøretøyet tilbake.  

Innføringen av overtredelsesgebyr for brudd på bestemmelsene om kabotasje, kan nå bøtelegges med inntil 60 000 kroner. 

Utekontrollen i Statens vegvesen (SVV) har også begynt å ta det nye regelverket i bruk. Flere lastebiler har blitt stanset og det har både vanket bøter og hjullås som et resultat av ulovlig kabotasje. 

Kan bli dyrt  

Bare den siste uken har flere blitt tatt. 

Den 14. mai ved Rige kontrollstasjon ble det meldt om at et kjøretøy som ble sjekket i Flekkefjord drev ulovlig kabotasje og fikk 60.000 kroner i gebyr. Kjøretøyet ble påsatt hjullås til gebyret er betalt.   

Også ved Otta trafikkstasjon ved E6 i Gudbrandsdalen ble en utenlandsk semitrailer stoppet, og etter en sjekk av hva slags last som var om bord, avdekket kontrollørene brudd på reglene for kabotasje. 
 
I dette tilfellet var ikke lasset som kom inn til Norge losset i sin helhet før det ble lastet annet gods, melder Statens vegvesen. Dette strider mot regelverket og førte til 25000 kroner i gebyr.   

Det nytter 

NLF har ved flere anledninger kommentert at endringen av regelverket danner grunnlag for effektive kontroller der brudd enklere lar seg avdekke. Nok en gang viser det også at de sakene NLF vedtar på sine landsmøter følges opp, selv om det tar tid.