Hvert år skjer det rundt 1000 uønskede hendelser i forbindelse med veiarbeid. Kampanjens mål er å minimere disse hendelsene. Veiarbeidere rapporterer om hensynsløs kjøring, påkjørsler og andre skader. Utstyr kan erstattes, men menneskeliv er uerstattelige.

I sommerhalvåret gjennomføres nødvendig veiarbeid for å forbedre veistandarden i hele landet. NLFs medlemmer er involvert både som leverandører og trafikanter.
Med kampanjen Trygt Veiarbeid håper vi å øke trafikksikkerheten i Norge. 

Ved å vise respekt for fartsgrenser og skilting ved veiarbeid kan vi bidra til et tryggere trafikkmiljø. Det handler om å beskytte liv og sikre et tryggere arbeidsmiljø for alle som jobber på våre veier, sier Kjell Olafsrud. NLF oppfordrer alle yrkessjåfører til å vise yrkesstolthet ved å være forbilder i trafikken; følg skilting og fartsgrenser ved veiarbeid og vis hensyn for å berge liv og unngå ulykker.

Så vet vi at det noen ganger er en utfordring at skilting ikke blir tatt bort i perioder hvor det er pause i veiarbeidet. Dette kan føre til mindre respekt for skiltingen og vi har tett dialog med vegmyndighetene om dette. Men det er ingen grunn til ikke å respektere skiltingen og vise hensyn.

Hovedpunkter i kampanjen:

  • Følg anvist fartsgrense ved veiarbeid.
  • Ta hensyn til trafikkbildet, kø, veibredde og sikt- og veiforhold.
  • Vis hensyn til veiarbeidene kolleger som jobber for å forbedre veistandarden.

Kampanjen Trygt Veiarbeid utfyller NLFs trafikksikkerhetsinitiativ, inkludert kampanjen "Hendene på rattet" og sertifiseringen "Fair Transport", som setter fokus på trafikksikkerhet, miljø og ansvarlig transport.