Siden 2014 har det vært pålagt at alle lastebiler må passere tollstasjonen på den svenske siden. Dette har vært med på å forårsake de omfattende køene som ofte lammer hele trafikken. 

– Slik vi ser det, er de største årsakene til de lange køene ut av Norge lav bemanning, dårlig organisering og for få parkeringsplasser på svensk side, sier NLFs regionsjef, J. Kristian Bjerke. 

Godt samarbeid 

Hver dag kjører det omtrent 2000 lastebiler over grensen, noe som gjør grenseovergangen på Svinesund til den mest trafikkerte i landet.  

For yrkessjåfører som har veien som sitt arbeidsgulv skaper lange køer stor frustrasjon. De har viktige varer som skal leveres til rett tid og ikke minst er de underlagt strenge regler for kjøre- og hviletid. Køene skaper derfor utfordringer for både planlegging av ruter og for sjåførene. 

Bjerke forteller at det ser ut til at man begynner å få gjennomslag for kravet om at det må settes inn tiltak for å finne en løsning. 

– Dette skyldes i stor grad Svinesundskomiteen, som NLF har bidratt til å reaktivere de siste tre årene, sier Bjerke. 

Svinesundskomiteen er et politisk samarbeid mellom svenske og norske kommuner, Østfold fylkeskommune og Västra Götalandsregionen. Formålet er å skape nye muligheter for næringsliv, arbeidsplasser og utvikling i regionen. Et av ansvarsområdene er transport og å sikre bedre flyt i transporten over grensen. 

Bjerke er ordstyrer i komiteen og forteller at de har møter to ganger i året. 

– Det er gledelig at vi de to siste årene har fått det svenske Tullverket og Trafikkverket på banen, i tillegg til at Statens vegvesen har stilt opp hele veien og også bidratt til å få de svenske myndighetene i tale, forteller Bjerke.  

Utviklingen går i riktig retning 

Han forteller videre at siste møte ble holdt i april hos Trafikkverket i Sverige.  

– God dialog og samarbeid har ført til at de nå jobber målbevisst for å sette inn avbøtende tiltak som skal redusere de lange køene på Svinesund, forteller Bjerke. 

Han forteller at det svenske Tullverket har satt inn flere tiltak. Dette inkluderer nye køsystemer, vakter og en ny skanner. Antallet boder i ekspedisjonen er utvidet fra 6 til 10, og det vil ansettes flere folk. 

Dette bekreftes også av Tony Magnusson, som jobber som kontrollsjef ved Tullverkets kontrollenhet Väst, i en sak på P4 Väst. Han bekrefter også at de i tillegg vil begynne å bøtelegge lastebiler som står parkert for lenge. 

Løser ikke alt 

Bjerke ser positivt på at man begynner å se fremgang i saken som det har blitt jobbet med lenge. 

– Samtidig vil det neppe løse problemet helt. Det vil fremdeles være utfordrende, og deler av det skyldes at grensekontrollen har for lite areal. Dette kan ikke løses over natten på en enkel måte. I tillegg sliter de med å få rekruttert folk. For oss sees kanskje Svinesund på som veien videre til Europe, men for svensker er Svinesund i utkanten og det er utfordrende å tiltrekke arbeidskraften dit, forklarer Bjerke. 

Uavhengig av dette påpeker Bjerke at det viktigste er at de har klart å få svenske myndigheter engasjert i saken.  

– Fra å ikke være veldig prioritert har svenske myndigheter forstått at denne grenseovergangen er og blir en flaskehals som må løses. Utviklingen går derfor i riktig retning, mener Bjerke.  

I fjor høst raste deler av E6 ved Gøteborg ut som følge av et kvikkleireras. Dette har også bidratt til å rette søkelyset mot hvor viktig denne transportstrekningen er for varetransporten. Myndighetene i Sverige gikk inn med nærmere 1 milliard kroner for å få veien opp og gå. Etter det NLF erfarer, vil veien mest sannsynlig åpnes igjen når julen nærmer seg. 

Vil fortsette å jobbe for bedring 

Nå håper Bjerke på at det vil bli en viss bedring, men han understreker at arbeidet med å finne flere gode løsninger og tiltak ikke stopper der. 

– Svinesundkomiteen har nylig sendt et brev til svenske myndigheter der vi påpeker nytten av å åpne venstre fil for tomme biler, slik at de kan kjøre rett gjennom. Den første tilbakemeldingen vi har fått, er at de er positive til dette. Dette er vel og bra, men vi forstår at en slik løsning ligger lenger frem i tid, avslutter Bjerke.