De omfattende vedlikeholdsarbeidene for E39 Bårdshaug bru i Orkanger har pågått siden begynnelsen av november 2023.

Jobber med løsning

Under arbeidene er det nå avdekket at pilarene i akse 5 som skulle rehabiliteres som del av vedlikeholdet av brua har satt seg, slik at det ikke er kontakt mellom pilartoppen og brubjelken.

 – Vi jobber nå sammen med entreprenør og konsulenter for å finne rett løsning. Det er utstyr tilgjengelig for å jekke opp brua, men vi trenger å helstenge både av sikkerhetshensyn og for å gjennomføre utbedringen. Denne hendelsen viser hvor prekært det var å få rehabilitert E39 Bårdshaug bru, sier fungerende seksjonsleder Håkon Alstad.

Slik blir omkjøringen

Gammelosveien har vært omkjøringsvei for trafikken fra Trondheim og som skal vestover i retning Ørlandet og øyregionen, mens trafikken fra vest, altså fra Ørlandet og kystregionen mot Trondheim, har gått over E39 Bårdshaug bru. Når brua nå må helstenges må trafikken i begge retninger ledes over Grønøra-området og omkjøringsveien. 
– Dette er en uheldig situasjon, men vi har erfaring med helstenging fra desember 2023 hvor brua i en periode hadde planlagt helstenging da det skulle etableres interimsbru ved vestre brukar knyttet til reperasjonsarbeidene. Det gjør at vi har skilting og rutiner på plass, sier Alstad.

OMKJØRING: Inntil helstengingen er avsluttet vil trafikken i begge retninger gå via omkjøringsveien (grønn linje i illustrasjonen). Foto: SVV OMKJØRING: Inntil helstengingen er avsluttet vil trafikken i begge retninger gå via omkjøringsveien (grønn linje i illustrasjonen). Foto: SVV

Vær oppmerksom - ta hensyn

Det blir som ved stengingen i desember 2023 manuell dirigering ved den smale Gammelosbrua på dagtid mellom klokka 07:00 og 19:00 så lenge E39 Bårdshaug bru er helstengt og trafikken går via omkjøringsveien.

– Vi oppfordrer til at bilister, næringstransport og myke trafikanter er spesielt oppmerksomme nå som trafikken begge veier vil gå på omkjøringsveien. Alle tilgjengelig ressurser fra Vegvesenet og entreprenør jobber nå for å finne en rask løsning.

Sikkerheten må komme først

– Vi kan forsikre om at vi ikke åpner for trafikk over E39 Bårdshaug bru før vi er trygge på at vi har en sikker løsning. Vi vil komme tilbake med informasjon om varigheten for stengingen, understreker Alstad.
For oppdatert informasjon oppfordrer Statens vegvesen som alltid trafikantene om å følge med på vår nye app  Vegvesen Trafikk, eller på  175.no.