Dette vises ved å markere aksellastrestriksjoner med et nytt symbol på et eget kart der kun aksellastrestriksjoner er synlige. Foreløpig er ikke endringen så stor, men på sikt er målet at det skal bli mye enklere å identifisere informasjonen for tungbilsjåfører, samtidig som det blir lettere for alle andre å skille mellom stengte veier og veier med aksellastrestriksjoner.

For å få oversikten så god som mulig understreker SVV at de er avhengige av at veieiere (kommunale, fylkeskommunale og riksveiene) selv melder inn aksellastrestriksjoner slik at det blir mulig å legge inn riktig informasjon.