Det er ikke så ofte transportnæringen bruker utestemmen, men den 29. august 2023 ble det aksjonert for en ny Oslofjordforbindelse. Rett før NLF skulle aksjonere, kom regjeringen med nyheten om at de setter av penger til en ny Oslofjordtunnel. Aksjonen gikk likevel som planlagt, for det var viktig å understreke at et nytt løp i Oslofjordtunnelen bare er halve jobben i fullføringen av en ny Oslofjordforbindelse. 

Klar tale 

Ordførere, lokalpolitikere, samt befolkningen i området, er svært tydelige overfor Røyken og Hurums Avis om hva som bør skje med E134 mellom Dagslett og E18. De ønsker alle at denne belastede strekningen må tas med i den kommende NTP. 

Asker-ordfører Lene Conradi sier til Røyken og Hurums Avis (bak betalingsmur) at det er en tilnærmet skandale at den veien ikke er fullført, og det vil bli enda verre om den ikke gjennomføres i sammenheng med Oslofjordtunnelens andre løp. 

– Vi presser på inn mot NTP i alle de kanaler vi har, sier Conradi til nyhetsstedet. 

På tide at noe skjer 

Også NLFs regionsjef, Roy N. Wetterstad, er enig med ordføreren. 

– Trafikkforholdene i dette området er fullstendig uholdbare. Flere generasjoner med planleggere i dette prosjektet har pensjonert seg, og det er på høy tid at noe endelig skjer, sier Wetterstad. 

Han påpeker at med bare det planleggingen har kostet, kunne de allerede ha kommet langt med veibyggingen. 

– De lokale planspørsmålene er for det meste avklart, men det mangler å få satt av arealer til en skikkelig døgnhvileplass. Rikspolitikerne må få Dagslettprosjektet med i NTP. Det er viktig for å ivareta trafikksikkerhet, miljø og samfunnsøkonomi. Nå krever vi handling, avslutter Wetterstad.