Arrangementet ble stødig ledet av Øystein Lie og Geir P. Heen. 

– Dette var et svært positivt seminar som viser at det absolutt er et stort behov for å rette søkelyset på hvordan man best kan lede sin bedrift. Lederrollen oppfattes av mange som ensom til tider, og det nettverket vi bygger opp her er med på å motvirke dette, sier styreleder i NLF-Lederforum, Øystein Lie. 

Bli en bedre leder 

Han forteller videre at sammen står man sterkere når man kan lære av hverandres erfaringer. 

– Vi har hatt økt fokus på hva som er viktig for å løfte bedriften, hvordan man blir en god leder, og hva som er viktig å tenke på i forbindelse med styrearbeid. Gjennom NLF-Lederforum har vi etablert en faglig arena med politikere, leverandører og samarbeidspartnere som styrker bedriftens posisjon og påvirkningskraft, sier Lie. 

Med andre ord får man tilgang til en rekke verktøy som er nyttige for å utvikle seg til å bli en enda bedre leder og forstå sin rolle fullt ut. 

– Hensikten er at medlemmer av NLF-Lederforum skal prestere bedre enn de som ikke er med, og tilbakemeldingene vi har fått fra deltakerne er svært positive. Dette setter vi stor pris på, sier Lie. 

God utvikling 

Per i dag har NLF-Lederforum 35 medlemsbedrifter. 

– Vi ser en god utvikling og interesse for dette, og målet videre er å nå 100 medlemsbedrifter innen utgangen av 2024, forteller Lie. 

På programmet var det mange interessante temaer, og Lie trekker spesielt frem diskusjonen og foredraget om bærekraft. 

– For transportbedriftene er det svært relevant å forstå omfanget av hva bærekraft betyr for deres virksomhet. Vi var så heldige å ha med oss bærekraftsansvarlig i Danske Bank, Kristin V. Kvåle, som orienterte om hvordan bærekraft vil påvirke kravene bedriftene står overfor fra reguleringer, kunder, ansatte og finanssektoren, sier Lie. 

Mange aktuelle temaer 

Fra NLF kom administrerende direktør Knut Gravråk, som informerte om aktuelle saker NLF jobber med, status i bransjen og fokusområder fremover. I tillegg deltok prosjektleder Eivind Karikoski, som presenterte status for Fair Transport og planene for å få transportkjøpere til å etterspørre sertifiseringen. 

Seminardeltakerne fikk også med seg mange andre aktuelle foredrag, alt fra erfaringer med bærekraft fra andre bedrifter til en grundig gjennomgang av lover og regler av NLFs advokat, Robert Aksnes. 

Det ble også tid til en flott avslutning med middag, sosialt samvær og mange gode samtaler. 

Bli medlem i NLF-Lederforum du også! 

For spørsmål eller innmelding, kontakt Eivind Karikoski på ek@lastebil.no