Det er NRK Møre og Romsdal som først skriver om saken. 

Fergene er et bindeledd langs kysten, og mange er avhengige av fergesambandet for å komme seg fra nord til sør i landet. Samtidig mener flere at dette er til hinder for næringslivet og varetransporten. 

En ferjefri E39 har vært visjonen siden 2009, og gradvis har vegprosjektene som skal innfri dette, fått plass i NTP. 

Har startet byggingen 

Store prosjekter som Rogfast nord for Stavanger er allerede i gang, og neste på planen har vært Hordfast sør for Bergen og Møreaksen over Romsdalsfjorden. Det var Solberg-regjeringen som ønsket disse to prosjektene, men nye klimaberegninger viser negativ samfunnsnytte for motorveien, ifølge NRK. 

Dette er nettopp det som gjør at vegprosjektene Hordfast og Møreaksen kan gå en uviss fremtid i møte. 

Vil heller ha gode veger mellom fjordene 

Prosjektene vil ifølge NRK koste flere titalls milliarder kroner, og med varsling om harde prioriteringer og kutt til samferdsel, mener regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), Jan Ove Halsøy, at dette blir feil prioritering. 

Han mener at dersom man skal satse på noe som koster mye penger, vil det gå ut over noe annet, og ønsker heller at det skal satses på å bygge veier mellom fjordene. 

– Signalene er at den nasjonale transportplanen blir redusert. Da mener jeg det er riktig prioritering å sikre hverdagsveiene mellom fjordene. Det blir mindre penger til disse dersom vi skal satse på de store prosjektene. Det ligger i kortene, sier Halsøy til NRK.