Forsinkelsene rammer ikke bare transportnæringen, men fylkeskommunenes økonomi, næringslivet og fastboende i tillegg til at de som jobber på fergene og fergeleiene daglig opplever sjikane fra sinte bilister. 

På lørdag deltok NLFs administrerende direktør, Knut Gravråk, i en debatt på NRK Helgemorgen, hvor saken ble tatt videre.

Denne saken er basert på det som ble diskutert der. 

Kritisk 

At NLF nå krever at all godstransport skal få forkjørsrett på fergene, er ikke noe nytt, men nå har situasjonen blitt så kritisk at NLF anser den som ekstraordinær. 

Fergedirektør i Statens vegvesen (SVV), Dag Hole, mener at det er utfordrende å foreta en slik prioritering. 

– Fortrinnsrett på ferger reguleres av forskrift og er allerede gitt til transportformål som ivaretar liv og helse. Å prioritere andre grupper krever en nøye vurdering av nytte og gevinst, sier Hole. 

– Kan hvis man vil 

NLF mener på sin side at det er vareflyten som må ivaretas, og for å oppnå dette må all godstransport få forkjørsrett. 

– Noe varetransport har allerede forkjørsrett på fergene, men det er vanskelig å skille mellom kritiske og ikke-kritiske varer. Biler i fergekø kan ha varer som ikke går ut på dato, men etter levering skal de kanskje hente varer med kort holdbarhet på den andre siden, påpeker Gravråk. 

Han fremhever videre at NLF forholder seg til samme forskrift som SVV når det kommer til transport på ferge. 

– Der står det at det kan gis fortrinnsrett også til andre grupper i helt særskilte tilfeller. Vi mener den økte ferietrafikken om sommeren er et slikt tilfelle der det bør tas grep, på lik linje med tiltakene som ble vurdert nødvendig ved stengningen av Ring 1 i Oslo for å sikre vareflyten. Her får godstransporten nå benytte seg av kollektivfeltet, så vi vet det er mulig, sier Gravråk.  

NLF inviterer til dialog  

Nå inviterer Gravråk til videre dialog med SVV rundt dette. Prosessen er allerede i gang, og Samferdselsdepartementet har bedt SVV om å vurdere forskriften og se om det vil være hensiktsmessig å gi godstransporten forkjørsrett. 

Dette bekrefter også fergedirektør i Statens vegvesen (SVV), Dag Hole. 

– Det er på tide at vi gjør en vurdering av dette, og det er viktig å ha en god dialog med transportnæringen og næringslivet fremover, sier Hole. 

Store utfordringer i Nordland 

I Nordland har gratis ferger blitt spesielt utfordrende. 

– Vi setter inn flere ferger for å kompensere for økt press, men problemet er at vi ikke blir kompensert for dette. Det betyr at vi må omprioritere, og til slutt går det utover elevene på videregående skoler og fergetilbudet resten av året, sier Mariann Kvensjø, fylkesråd for samferdsel i Nordland, til Helgemorgen. 

Hensikten med gratis ferge var å redusere kostnadene for de som er avhengige av fergen, men nå mener Kvensjø at regjeringen må rydde opp i de utfordringene de selv har skapt ved å innføre gratis ferger. 

– Må styrke fergetilbudet 

– Vi har brukt alle verktøyene vi har, og har ikke flere insentiver til å bedre situasjonen. Derfor mener vi regjeringen må bidra til å løse disse utfordringene for fylkeskommunen og se på regelverkene slik at vi kanskje kan gi fortrinnsrett både til næringslivet og arbeidspendlerne, slik at de kommer seg dit de skal, sier Kvensjø. 

Senterpartiet er åpne for å se på problematikken, og leder i Transportkomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik (Sp), mener det viktigste vil være å styrke ferjetilbudet. 

– Vi må derfor styrke fylkesøkonomien, siden den har viktige funksjoner både i forhold til skole og ferge. Vi må legge til rette for næringslivet og turistene, og vi skal sørge for at både varer og folk kommer frem, lover Gjelsvik.