Til stede under avdukingen var politikere, ulike organisasjoner, Enova, kunder og flere representanter fra MAN.

I den siste tildelingsrunden fra Enova, som også inkluderer støtte til hydrogenbiler, har 33 biler fått støtte. Ut fra NLFs tolkning av tildelingslisten er alle disse MAN-lastebiler. 

Kombinere flere løsninger 

MAN ønsker å tilby et godt alternativt nullutslippskjøretøy som ikke er batterielektrisk. De mener at veien til nullutslipp ikke bare handler om én løsning, men om å kombinere flere. Behovet for et alternativ til strøm for langtransport og i anleggsbransjen er noe MAN tar på alvor, og dette ønsker de nå å løse med sin nye hTGX. 

Den nye hydrogenbilen er basert på forbrenningsmotoren ved å bygge om dieselmotor til hydrogendrift. MAN mener at brenselcelleteknologi ennå ikke er moden for lastebiler, men at dette ligger frem i tiden mot 2030. Rekkevidden skal være minst 450 km, og hydrogenet oppbevares i komposittanker med 700 bar trykk. Tankene har en kapasitet på 56 kg hydrogen, og det skal ta 15 minutter å fylle tanken. 

Heier på de som går i front 

Henrik Kolsrud fra Litra, Bjørn Røstad fra SR Group, og Ståle Aaheim fra NH Transport var til stede under lanseringen og diskuterte sine forventninger til hydrogen. De skal angivelig ha også ha bestilt hydrogenlastebiler i ulikt antall fra MAN. 

Administrerende direktør i NLF, Knut Gravråk, roser satsingen og understreker viktigheten av at noen våger å gå i front. 

– Vi heier på de som tar det første steget med ny teknologi. Uten dem kommer vi aldri dit at små bedrifter kan være med på utviklingen, noe vi i NLF ser som svært viktig. 

Han mener også at ny teknologi alltid er spennende og ønsker alternativ til elektriske biler velkommen. 

– Det har vært og er et ensidig fokus på batterielektrisk drift, som gjør oss sårbare hvis strømnettet bryter sammen. At man satser på en blanding av ulike drivlinjer gjør at vi har flere ben å stå på. Om det blir hydrogen, biogass eller en kombinasjon av flere ulike drivlinjer, ser vi som positivt, sier Gravråk. 

DEBATT: NLF-direktør Knut Gravråk i debatt om hydrogenbiler og Enova-støtte under lanseringen av MANs nye hydrogenbil. Her er han sammen med Ingebjørg Telnes Wilhelmsen fra Norsk Hydrogenforum og Bjørn Røst Kjørmo fra Grønt Landtransportprogram. Foto: Elisabeth Nodland DEBATT: NLF-direktør Knut Gravråk i debatt om hydrogenbiler og Enova-støtte under lanseringen av MANs nye hydrogenbil. Her er han sammen med Ingebjørg Telnes Wilhelmsen fra Norsk Hydrogenforum og Bjørn Røst Kjørmo fra Grønt Landtransportprogram. Foto: Elisabeth Nodland

Må ikke glemme de små 

Enova har inkludert hydrogenbiler i sin nye tildelingsordning. 

– Vi har kjørt på diesel siden 30-tallet. At dette nå endrer seg så raskt, er en utrolig spennende utvikling. Det er positivt at Enova nå også gir støtte til hydrogenbiler. Samtidig er det viktig å huske på at transportnæringen består av mange små selskaper. Mange transportbedrifter har ikke store administrasjoner som kan håndtere komplekse søknadsprosesser, men er ofte små familiebedrifter der eier selv kjører lastebil og håndterer regnskapet på kvelden. Disse må også få mulighet til å være med i det grønne skiftet, påpeker Gravråk. 

Han understreker også at det er viktig at støtten ikke kuttes for tidlig. 

– Støtteordningene må være forutsigbare slik at mindre selskaper får tid til å kaste seg på. Vi mener også at støtten i større grad burde fokusere på utslippsreduksjon fremfor teknologiutvikling, sier Gravråk.  

 Til slutt gratulerer han MAN med lanseringen og han håper dette vil bidra til gode utslippskutt i kombinasjon med sunne bærekraftige transportbedrifter.