Svært mye nedbør og kraftig vind gir fare for store naturlig utløste skred mange steder. Mye regn i ny snø gir stor fare for våte skred i bratt terreng. Skredene kan bli store og nå ut i flatt terreng.

Flere veier er stengt

– Flere veier er allerede stengt, og vi vurderer å stenge flere veier der skredfaren er stor. Statens vegvesen setter tryggheten først. Hvis vi stenger en vei, er det for å sikre at trafikantene skal ferdes så trygt som mulig på veiene, forklarer rådgiver for beredskap og samfunnssikkerhet Henny-Kristin Asperanden Navarsete i Statens vegvesen.

Det vurderes fortløpende kolonnekjøring både over Hardangervidda og Strynefjellet, ifølge SVV.

Videre er disse veiene stengt:

  • Venabygdsfjellet Fv. 27
  • Hunnedalsvegen  Fv. 450 
  • Vikafjellet Rv. 13

Høy beredskap

Det er mange i høy beredskap disse dagene. Vi vet at med det været som kommer, er sannsynligheten for skred som når vei stor, sier hun.

– Hvis du må ut å kjøre, er det viktig å holde deg oppdatert på www.vegvesen.no/trafikk. Der finner du informasjon om stengte veier og oppdatert trafikkinformasjon til enhver tid, supplerer hun.

Det vil komme mye nedbør det neste døgnet, noe som også kan gi mye overvann og glatte veier.

– Selv om vi anbefaler å la bilen stå, er det opp til den enkelte som ferdes på veien å ta gode valg for seg selv og sine før man legger ut på tur, avslutter Navarsete