Det er nok en gang Jan Erik Larssen som vil lede oss gjennom to spennende og innholdsrike dager, hvor et av hovedtemaene er hvordan moderne utfordringer møter en ellers tradisjonell bransje. 

Omstilling 

Næringen står overfor en betydelig omstilling, der det nye målet fra regjeringen er at hele nybilsalget for tunge kjøretøy skal være nullutslipp eller biogass innen 2030. Andre spørsmål som skal besvares er om næringen står overfor et generasjonsskifte, og hvordan vi skal rekruttere generasjon Z til sjåføryrket. 

Statsråden og vegdirektøren kommer 

NLF er glade for at både samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland har takket ja til å delta på konferansen. Samferdselsministeren vil blant annet presentere regjeringens prosjekt for å gi sjåførene anstendige arbeidsforhold og hvordan de skal legge til rette for rettferdig konkurranse for norske transportbedrifter. 

Vegdirektøren vil ta opp Statens Vegvesens samarbeid med transportnæringen, tiltak for å forbedre veiforholdene i Norge, samt vinterdrift og økte vekter og dimensjoner. Et sentralt spørsmål vil være om lastebilsjåførene, som er kunder hos Statens Vegvesen, alltid har rett.