I oktober 2023 sendte Svinesundskomiteen brev til Länsstyrelsen (tilsvarende Fylkesmannen i Norge, red.anm.) i Västra Götaland med en kravliste på tiltak for å lette køsituasjonen på E6 ved Svinesund inn i Sverige. 

LES MER:  https://svinesundskommitten.com/nb/aktuellt/nyheter/krav-pa-atgarder-for-kaotisk-trafiksituation-vid-svinesund/

Forbikjøringsforbudet har tvunget tomme lastebiler til å bli stående i høyrefeltet, og det har bidratt til lengre køer enn nødvendig. De lange køene med stillestående lastebiler har også økt risikoen for ulykker.

NLF har sammen med Sverige Åkeriföretag krevd at forbikjøringsforbudet fra 2014 for lastebiler over 3,5 tonn oppheves.

Trafikksituasjonen med kilometerlange køer på E6 har vært et økende problem og nådde trolig sitt høydepunkt tidlig i 2023. I mars samme år ble det dokumentert en to kilometer lang kø av lastebiler som skulle krysse grensen inn i Sverige over Svinesundsbrua.

Lastebilkøene over Svinesund er noe som Svinesundskomiteen har jobbet med lenge, og for flere år siden tok komiteen initiativ til å etablere en samarbeidsgruppe for grenseovergangen. Gruppen består av representanter fra Norges Lastebileier-Forbund, Sveriges Åkeriföretag, Trafikverket, Statens vegvesen, Tullverket og Tolletaten. 

I takt med at trafikksituasjonen har forverret seg de siste årene, har samarbeidet blitt intensivert og det er gledelig at flere positive endringer har blitt gjort den siste tiden.

Blant annet har Tullverket omorganisert og flyttet den administrative ledelsen nærmere Svinesund. De har også økt kapasiteten på Svinesund ved å øke fra seks til ti ekspedisjonsluker. 

Til høsten starter en ny utdanningsmulighet som tolladministrator innen voksenopplæringen. Svinesundskomiteen er en av pådriverne bak tilbudet som skal tilbys ved Strömstad videregående skole.

Obs! Revidert versjon av Svinesundskomiteens pressemelding 05. juli 2024.