Det er et samlet næringsliv som står sammen om å mene at Innlandets stortingspolitikere nå må bidra til at Nye Veier får mer penger. Uten dette, frykter de langvarig tidsrammer for store vegprosjekter i fylket. 

Det er  Oppland Arbeiderblad som først skriver om saken. 

Ikke tillitsvekkende 

Situasjonen er slik at seks av 19 vegprosjekter til Nye Veier er i Innlandet. Fylkesordfører Thomas Breen (Ap) understreker, overfor nyhetsstedet, viktigheten av at RV4, Mjøsbrua og E6 mot Lillehammer står ferdig før det nye sykehuset åpner. 

– Dessverre er ikke framdriften til Nye Veier i Innlandet tillitvekkende. Prosjekter restartes og planlegges, men framdrift uteblir. Styret i Nye Veier må gjenreise tillit i Innlandet. Det er vanskelig å be om mer penger fra staten uten å helt tro på at det hjelper. Dette er også en bekymring jeg har tatt opp, både med Nye Veier og storting/regjering, sier Breen til Oppland Arbeiderblad. 

NLF presser på 

Regionsjef Guttorm Tysnes i Norges Lastebileier-Forbund presser også på for en fortgang i samferdselsutbyggingen i Innlandet. 

– Vi frykter at det vil gå flere tiår før mange av disse vegprosjektene blir bygd ut. Det kan vi ikke akseptere. Det er ikke mulig å få gjennomført alle planene uten en kraftig økning i statlig tilskudd til Nye Veier, sier Tysnes til Oppland Arbeiderblad. 

Han viser også til at bevilgningen til Nye Veier har stått stille siden 2015, samtidig som kostnadene og oppdragsmengden har økt kraftig.