Dette fremgår av  Arbeidets Rett (bak betalingsmur), som skriver at NØMAS skal ha sikret seg et område på 350 mål i Tunndalen.  

Grønn industripark 

I en søknad til næringsfondet i Tynset kommune gir NØMAS mer informasjon om planene for området. 

Ifølge nyhetsstedet skriver daglig leder i Nord-Østerdal Miljøpark, Jon Olav Volden, i søknaden at NØMAS har intensjoner om å utvikle en grønn industripark på det som tidligere ble kalt Østerdalsporten Nord. Han legger til at gjennom etablering av Tunna kraftverk vil miljøparken utnytte lokal vannkraft i tillegg til solenergi, der det langsiktige målet for NØMAS er å etablere et energikluster. 

Mulig ny døgnhvileplass 

Nyhetsstedet skriver at NØMAS skal allerede være i dialog med alt fra lokal hydrogenproduksjon til fyllestasjoner for tungtransport i fremtiden. 

– Tilknytningen til RV3 og tilgangen på strøm gjør det svært interessant å utforske mulighetene for lading av tungbil og etablering av døgnhvileplass. Det pågår også samtaler med regionale aktører, og lokasjonen gir gode logistikkmuligheter, særlig for næringsmiddelindustrien. Over tid ønsker vi å utvikle et logistikksenter på deler av eiendommen. Vi ser for oss at NØMAS kan være et servicesenter og håndtere alle potensielle drivstofftyper (el, bio, hydrogen og fossilt), skriver Volden i søknaden. 

I løpet av 2024 forventer NØMAS å investere 15-20 millioner i industriområdet, hvorav 10 millioner er satt av til kjøp av eiendom. I 2025 planlegges en ytterligere investering på 40 millioner, opplyser Arbeidets rett.