Med et stadig økende krav til grønne drivlinjer skal varer fremdeles fraktes og leveres. Biogass vil være en del av flere løsninger for å innfri myndighetens miljøkrav inn mot 2030. 

God utvikling 

Jogeir Munkeby fra Gasum kan fortelle at det skjer mye spennende innen biogass for tiden. 

– Norge har ambisjoner om å kutte 55 prosent av sine utslipp inn mot 2030. I fjor var tilbakemeldingene at vi hadde klart å redusere med 4,7 prosent. Det betyr at vi fremdeles har en del igjen for å nå målene. Transportnæringen står for en tredjedel av utslippene, og da er det veldig viktig å ta i bruk alle midler som er tilgjengelige i dag, og en av disse er biogass. Dette er et godt alternativ med høy klimanytte, konkluderer Munkeby. 

Det er med andre ord gode nyheter at Gasum fremdeles holder tempoet oppe og vil fortsette å bygge nye fyllestasjoner for biogass. 

Økende interesse for flytende biogass 

– Aller først vil jeg kommentere at komprimert biogass også er en god løsning. Dette skal vi også ha med oss videre. Her finnes det allerede mange fyllestasjoner, spesielt på det sentrale Østlandet. Per i dag er det etablert 33 stasjoner med komprimert gass, informerer Munkeby. 

Går vi til flytende biogass, har Gasum allerede etablert seks fyllestasjoner, og Air Liquid har tre stasjoner. Det kommer også ytterligere tre nye fyllestasjoner innen utgangen av 2024. 

– Fyllestasjonen på Skui i Bærum skal åpne i august, og fyllestasjonen på Grønlihavna i Oslo skal stå klar for drift i november. Sist, men ikke minst, har vi ambisjoner om at fyllestasjonen i Sandnes skal være i drift innen utgangen av 2024, forteller Munkeby. 

Tre nye fyllestasjoner i 2025 

Går vi til de tre nye som skal etableres, er målet å få disse i drift i løpet av 2025. 

– Biogass vil ikke passe for alle, men det skrikes etter stasjoner over hele landet. Sånn sett kunne vi ha etablert oss hvor som helst i landet. Vi har likevel en rekkefølge som bestemmer hvor det er mest prekært, og det er korridortankegangen vår som styrer plasseringene fremover. Derfor vil de tre nye fyllestasjonene plasseres i Førde, Gol og Håbakken, avslører Munkeby. 

Dette vil i stor grad sikre korridoren mellom Oslo og Bergen og vil trolig åpne muligheter for mange på denne strekningen. 

– Videre er E39 viktig, og det å på sikt få knyttet sammen Kristiansand, Sandnes og videre opp mot Ålesund, som stasjonen i Førde vil være en del av, forklarer Munkeby. 

Det er altså spennende tider for biogass, og Munkeby er klokkeklar på hva som må til for å få lastebileierne til å velge biogassbiler. 

– For å si det sånn, problematikken med høna og egget eksisterer ikke når det kommer til biogass. Det er fyllestasjonene som må komme først, avslutter Munkeby.