Seminaret er åpent for både NLF-medlemmer og ikke-medlemmer! 

Det vil bli to innholdsrike dager med mange interessante og spennende temaer knyttet til transport av tømmer, samt oppdateringer på hva som skjer fremover. 

Her er det rom for spørsmål og diskusjoner, og ikke minst et hyggelig treff for tømmertransportørene.  

Foreløpig program:

 
12:00 Lunsj
13:00 NLF inn i fremtiden
13:10 Markedsutvikling historisk og fremover for skognæringen
13:40 Tømmerlogistikk i fremtiden - Hva skal til for aktørene?
14:10 Nøkkelfaktorer for Treindustrien om fremtidens transport
14:30 Målemetoder og presisjon/avvik
14:50 Pause
15:10 Utvikling av skogsbilveier - ansvar og plikter
15:40 Arbeidsgulvet - Skogsbilveier
16:00 Kjøretøyutvikling i fremtiden - Vogntogkombinasjoner og energibærere
16:30 Hva skal til for å bedre Fk/Kv på Vestland
18:30 Felles middag
 

Lørdag

08:30 Kjøre- og hviletid / FATS
09:00 Logistikk og HMS for tømmertransportørene
09:30 Risikoklassifisering i utekontrollen / Lastesikring av tømmer
10:00 Pause
10:30 Økte vekter og dimensjoner
11:00 Veilister, Veiportalen og kartverktøy
11:30 Lunsj og avreise