Kronikken ble først publisert i Nordlys og er skrevet av NLFs regionsjef, Odd-Hugo Pedersen.

Transport er et grunnleggende premiss for enhver sivilisasjon, også Tromsø by. For at hotell- og utelivsbransjen skal fungere, må transportsystemet være på plass. For at befolkningen skal kunne handle i butikker og på kjøpesentre, må transportsystemet fungere. For at turister som ankommer flyplassen skal komme seg til sine destinasjoner, må transportsystemet fungere. For at studenter og arbeidstakere skal kunne komme seg til og fra studie- og arbeidsplassene sine, må transportsystemet fungere.

Dette er selvfølgeligheter som mange vil si burde være unødvendig å påpeke, men hva er i ferd med å skje?

For oss som driver med næringstransport, er situasjonen svært krevende, og det er få lyspunkter å få øye på.

Troms fylkeskommune holder på å rehabilitere tunnelsystemet på Tromsøya for 1 mrd. Når de er ferdige, vil tunnelene være stengt for tungtransport.

Den mye omtalte flyplasstunnelen med F2-lenken lever i stor usikkerhet med hensyn til finansiering og prioritering. Det vil i beste fall være 2035 før vi kan ha forhåpninger om ferdigstillelse, dersom den blir prioritert og bilistene i Tromsø er villige til å betale mer i bompenger.

Det betyr at det er Tverrforbindelsen som blir eneste løsning for næringstransport med tunge biler for de som skal til Langnes og Kvaløya for å levere gods. Alle som bor i Tromsø, kjenner til hvordan det fungerer på vinterstid. For de som skal levere i Sørbyen, er det Grønnegata som blir løsningen, forbi rådhuset, kinoen og biblioteket. Dette er en alvorlig utfordring for trafikksikkerheten og fremkommeligheten i Tromsø by.

Det er vanskelig for oss å forstå hvordan Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen har klart å få oss i en slik situasjon. For oss som driver med tungtransport i byen, er vi tilbake til tiden før Bjarne G startet med å sprenge tunneler på Tromsøya.

For å få en fullgod løsning må tunnelsystemet i Tromsø åpnes for tungtransport, det må være mulig å gjennomføre tunnelrehabiliteringen på en måte som tilfredsstiller sikkerhetsforskriftene. Da slipper vi unødvendig tungtransport i bykjernen, og vi slipper å bruke Tverrforbindelsen om vinteren.

Det betyr ikke at vi mener flyplasstunnelen er overflødig; den vil forbedre situasjonen og gi kortere avstand for tungtrafikken som skal til Langnes og Kvaløya. Den kommer i all hovedsak inn til Tromsø gjennom Tromsøysundtunnelen.

Vår klare oppfordring til de berørte aktørene er å ta næringstransportens behov på alvor og sammen finne frem til de gode, trafikksikre løsningene i samråd med bransjen.