Den 26.–27. januar braker det løs med en ny transportkonferanse, denne gangen på Quality Airport Hotel Gardermoen. 

Næringen står overfor en betydelig omstilling, der det nye målet fra regjeringen er at hele nybilsalget for tunge kjøretøy skal være nullutslipp eller biogass innen 2030. Et av spørsmålene blir derfor hvordan de moderne utfordringene skal møte en ellers tradisjonell bransje.  Andre spørsmål som skal besvares er om næringen står overfor et generasjonsskifte, og hvordan vi skal rekruttere generasjon Z til sjåføryrket. 

Her kan hele programmet lastes ned>>>

Samferdselsministeren og vegdirektøren kommer 

NLF er glade for at både samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland har takket ja til å delta på konferansen. Samferdselsministeren vil presentere regjeringens prosjekt for å gi sjåførene anstendige arbeidsforhold og hvordan de skal legge til rette for rettferdig konkurranse for norske transportbedrifter. Han vil også diskutere regjeringens planer for det grønne skiftet og dets innvirkning på våre medlemsbedrifter. 

Vegdirektøren vil ta opp Statens Vegvesens samarbeid med transportnæringen, tiltak for å forbedre veiforholdene i Norge, samt vinterdrift og økte vekter og dimensjoner. Et sentralt spørsmål vil være om lastebilsjåførene, som er kunder hos Statens Vegvesen, alltid har rett. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Hvordan vinne anbud?  

Vi vil også få besøk av både offentlige og private innkjøpere som vil dele innsikt om hva som kreves for å vinne anbud, hva transportkjøpere forventer, og hvilket ansvar som ligger hos transportkjøpere for å forbedre arbeidsvilkår og fremme grønn transport. 

Strøm til besvær? 

Et viktig spørsmål mange lurer på, er om det er tilstrekkelig strøm tilgjengelig hele tiden for å elektrifisere transportnæringen. Vi ønsker å få svar på om medlemsbedriften kan forvente tilstrekkelig strøm for lading på eget område eller langs norske veier, samt hvilke ordninger som kan gjøre det grønne skiftet lønnsomt. 

Her kan hele programmet lastes ned>>>

Rett skal være rett!  

NLFs advokater fra Vectio vil informere om rettsutviklingen som har skjedd i 2023, og hvilke nye krav og regler som gjelder fra 2024. De vil diskutere nye krav som stilles til lastebileiere og hva som forventes av dem. 

Kan din bedrift være trygg på nett?  

Norske bedrifter er svært utsatt for kriminalitet på nett, og et feiltrykk på en lenke i en e-post kan koste dyrt. Telenor gir deg verktøyene du trenger for å gjøre din bedrift trygg på nett. Dette er avgjørende kunnskap for å drive en bedrift trygt i 2024. Her får dere servert historien til en hacker.  

Her kan hele programmet lastes ned>>>

Her kan dere melde dere på Transportkonferansen 2024>>>