I kjølvannet av avtalen kjøper IAT også to lastebiler fra SBR. Den planlagte overtakelsen er satt til 1. februar, og alle ansatte har blitt tilbudt muligheten til å fortsette i sine stillinger, skriver selskapene i en felles pressemelding. 

Har vært en sentral aktør 

Med en historie som strekker seg over 100 år har LL Setesdal Bilruter vært en sentral aktør innen godstrafikk i Setesdal. Rune Thorsen, eneeier og daglig leder i Indre Agder Transport AS, uttrykker ydmykhet i forbindelse med overtakelsen og lover å jobbe hardt for en effektiv drift i tiden som kommer. Han understreker viktigheten av å opprettholde og skape arbeidsplasser i Setesdal, samtidig som han ser på mulighetene for synergieffekter mot IATs øvrige virksomhet, med planer om å utvikle aktiviteten til andre deler av indre Agder og Sør-Norge. 

IAT vil nå koordinere transportene fra sitt anlegg i næringsparken på Hornnes. Selskapet har rundt 20 ansatte og disponerer 18 lastebiler og maskiner. 

Optimistisk 

For kundene vil endringene være minimale. 

Terje Greibesland i LL Setesdal Bilruter tok initiativet til dialogen om overtakelsen. Han forklarer at behovet for større ressurser for å utvikle godsaktiviteten videre, i tillegg til selskapets hovedfokus på persontransport, var drivkraften bak beslutningen. 

Både LL Setesdal Bilruter og Indre Agder Transport har tillit til den valgte løsningen og uttrykker optimisme for fremtiden ved at virksomheten videreføres av en lokal aktør med dyp lokalkunnskap om Setesdal.