Dette kommer frem under et intervju den 26. mai i Helgemorgen som sendes både på NRK TV og radio (omtrent 50 min. inn i sendingen).  

Under sendingen forteller divisjonsdirektør i Statens vegvesen (SVV), Bjørn Laksforsmo, at testen gikk overraskende bra og stadfester at elektriske brøytebiler kan være en del av verktøykassen i det grønne skiftet. 

SVV har også tidligere gått ut med pressemeldinger om resultatene fra testen. 

Feil signal 

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har selvsagt det samme målet som SVV om å redusere utslipp, men mener samtidig at de nå sender ut feil signaler. 

– Vi tenker at det vil være lurere å ta de lavthengende fruktene først, og når SVV går ut i media og melder om at elektriske brøytebiler fungerer strålende, er vi bekymret for at dette skaper et feil bilde av hva som faktisk er realistisk i dag, sier markedsdirektør i NLF, Kjell Olafsrud. 

Han peker på at grunnen til dette er at bilen som er benyttet i testen er en spesiallaget bil som blant annet har dobbelt så stort batteri som man kan få kjøpt i dag. 

– Vi mener derfor at testen har en del mangler, og uten å bli for teknisk, har bilen i testen flere spesifikasjoner som ennå ikke er tilgjengelige og som bidrar til at resultatene danner et uriktig bilde av dagens situasjon. Når det er så mange andre ting som enkelt kan elektrifiseres, mener vi at fokuset heller bør ligge der, fremfor at brøytingen skal foregå elektrisk. Alle våre medlemmer i NLF jobber hver eneste dag for å redusere utslipp og anskaffe ny teknologi, men det må være fornufig, sier Olafsrud. 

Etterspør før de er klart 

Han er ikke uenig i at det er bra at ny teknologi testes ut, men påpeker at utfordringen er at NLF hver eneste dag driver voksenopplæring overfor politikere, mannen i gaten, og kjøpere av vintervedlikeholdstjenester i kommuner og fylker rundt om i landet. 

– Disse leser og ser også det SVV sier om elektrisk brøyting, og begynner å etterspørre dette før det er klart, sier Olafsrud. 

Laksforsmo understreker at selv om de har fått til å brøyte effektivt med elektrisk brøytebil med de spesifikasjonene de har hatt på testbilen, betyr det ikke at dette er noe de vil stille krav om i kontraktene. 

– Det kommer vi ikke til å gjøre, og det bør heller ikke andre gjøre, understreker Laksforsmo overfor Helgemorgen. 

Dette beroliger likevel ikke Olafsrud. 

– SVV er profesjonelle innkjøpere, men det finnes mange som ikke har den samme innsikten eller kunnskapen som også skal kjøpe inn brøytetjenester. Dersom denne testen skulle hatt noen verdi, burde de ha benyttet en bil med teknologi som finnes på markedet i dag, sier Olafsrud. 

Biodiesel – en viktig løsning det snakkes lite om 

Til slutt peker Olafsrud på at transportnæringen er avhengig av beredskap og at vinterdrift kanskje er noe av det aller viktigste for medlemmene. 

– Fokuset bør være å holde vinterveiene åpne slik at man kommer frem med alle de andre nullutslippskjøretøyene som etter hvert vil komme. Per i dag kan hele 70-80 prosent av godstransporten elektrifiseres innen veldig kort tid, teknologien er der, men vi må ha tilstrekkelig ladeinfrastruktur på plass. 

Han mener at en enkel løsning som er like miljøvennlig som elektriske biler, er å inkludere bruken av biogass og biodiesel. 

– Her har vi infrastrukturen og vi har bilene, spesielt på biodiesel. Ved å ta i bruk biodiesel utover omsetningskravet som er på 19 prosent, kan vi få ned utslippene kraftig, nesten over natten. Heller ikke de store bilprodusentene som leverer biler til våre medlemmer anbefaler batteri til brøyting, tømmertransport og spesialtransport riktig ennå, heller ikke i nær fremtid. Vi er derfor for å bruke elektrisitet der det er fornuftig, men for brøyting og vinterdrift er det biodiesel som bør være gjeldende, avslutter Olafsrud.