Totalkostnadsindeksen for varebiltransport, uten bom- og fergekostnader, økte med 1,4 prosent fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024. I samme periode steg de totale kostnadene for varebiltransport, uten bom- og fergekostnader, med 4,7 prosent. 

Økte bom- og fergekostnader siste kvartal 

Delindeksen for bom- og fergekostnader steg med 9,0 prosent for lastebil og 6,1 prosent for varebil fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024. De fire siste kvartalene økte indeksen med 6,4 prosent for lastebil og gikk ned med 0,7 prosent for varebil. 

Nedgang i dieselpriser siste kvartal 

Prisutviklingen på diesel førte til at drivstoffindeksen for lastebil gikk ned med 3,0 prosent, og det samme gjaldt for varebil, fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024. De fire siste kvartalene steg drivstoffindeksen med 1,4 prosent for lastebil og gikk ned med 0,9 prosent for varebil. 

Økte arbeidskraftkostnader 

Delindeksen for arbeidskraft steg med 2,5 prosent fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024 for alle kjøretøygrupper. De fire siste kvartalene økte indeksen med 5,3 prosent. 

Liten økning i kapitalkostnader 

Delindeksen for kapitalkostnader økte i gjennomsnitt med 1,4 prosent for lastebil fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024. Nærtransport hadde størst økning med 2,4 prosent, mens langtransport økte minst med 0,9 prosent. For varebil økte kapitalkostnadene med 3,8 prosent. De fire siste kvartalene steg kapitalkostnadene for lastebil med 8,8 prosent og for varebil med 9,3 prosent. 

Liten økning i øvrige kostnader 

Delindeksen for øvrige kostnader økte i gjennomsnitt med 1,4 prosent for lastebil fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024. Renovasjonsbil hadde den største økningen på 1,6 prosent, mens langtransport hadde minst økning på 1,2 prosent. For varebil økte kostnadene med 1,6 prosent. De fire siste kvartalene steg øvrige kostnader med 5,0 prosent for lastebil og 5,8 prosent for varebil. 

Totalkostnadsindekser for lastebiltransport (4. kvartal 2021=100) Totalkostnadsindekser for lastebiltransport (4. kvartal 2021=100)