Mandag 3. juni og tirsdag 4. juni forhandler Norges Lastebileier-Forbund, NHO Logistikk og Transport, Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet om Godsoverenskomsten for perioden 2024-2026.

Avtalen regulerer lønn og arbeidsvilkår for om lag 3000 sjåfører tilknyttet NLFs 110 medlemsbedrifter med tariffavtale. Ettersom tariffavtalen også er delvis allmenngjort, vil forhandlingene om minstelønnssatsene ha betydning for samtlige av NLFs medlemmer.

Forhandlingsleder fra Norges Lastebileier-Forbund er administrerende direktør Knut Gravråk.

Med seg har han arbeidsutvalget i NLFs Tariffutvalg: leder Karl Ivar Nilsen fra Elvrum Sættem Transport AS, nestleder Ingjerd Budweg fra Skanol Kraby AS, Harald Øvsthus fra Øvsthus Torstein & Sønner AS, og Sverre Birkeland fra Skevigs Lastebiltransport AS. I tillegg deltar juridisk rådgiver i NLF Arbeidsgiver, Aleksander Gjøsæter.

Vedlagt ligger: