Dette skjer samtidig som Tine melder om at det er melkemangel i landet. Ifølge Landbruksdepartementet henger melkemangelen sammen med lavere produksjon enn hva prognosene tilsa, skriver NRK

Ras 

Melkebilen som skulle hente melken ble innestengt på grunn av at riksvei 13 i Suldal ble stengt på grunn av ras på fredag.  

Selv om det var mulig med omkjøring, ville det tatt så lang tid at det ville få konsekvenser for ruten dagen etter. Av hensyn til hviletiden hos sjåfører og arbeidsmiljøloven ville det ha tatt for lang tid, skriver NRK.  

Dermed måtte melkebøndene som ikke fikk den transporten de ventet på beskjed om å tømme ut melken. 

Har skjedd før 

Det er ikke første gangen Tine ikke får hentet melken. Ekstremværet Hans som rammet Norge i august 2023, fikk også konsekvenser. 

Ekstremværet delte nesten landet i to og i fjor var det, ifølge NRK, over 440.000 liter melk som ikke ble hentet.  

Totalt går det 1,4 milliarder liter melk gjennom Tine sine meierier i Norge.