Da forslaget om å øke bøtesatsene ble sendt på høring i slutten av 2022, uttrykte både Norges Lastebileier-Forbund og utrykningspolitiet at de ikke støttet dette forslaget. 

Les også om UP og hva de mener om de økte bøtesatsene  

Unødvendig økning

Økningen i bøtesatsene har fått NLFs fylkesleder for Telemark, Frode Bjønnes, til å reagere. Til NRK distriktsnyhetene for Vestfold og Telemark sier han at grunnen til at de i utgangspunktet var negative til forslaget, var fordi det ikke lå til grunn konkrete tall som viste at økte bøtesatser hadde en effekt eller en reduserende effekt. 

– Det forteller meg at nivået vi hadde på bøtesatsene egentlig var tilstrekkelig, og da har det ingen hensikt å øke dem slik at det blir helt ekstreme priser, sier Bjønnes til NRK. 

NLF støtter selvsagt alt som kan forbedre trafikksikkerheten langs veiene. 

– Samtidig ser vi at selv om bøtesatsene økte i fjor, har ikke antallet gebyrer som skrives ut nødvendigvis gått ned. Da blir det på en måte bare en ekstra inntekt til staten, sier Bjønnes. 

Den økningen man så i starten av 2023 utgjorde en ekstrainntekt til staten på 215 millioner, og med prisjusteringen blir det ytterligere 50 millioner kroner. 

– Hvis de endelig hadde brukt pengene til trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet, kunne man kanskje forsvart det, men nå har nivået blitt for høyt, kommenterer han til nyhetskanalen. 

Les hele høringssvaret fra NLF fra 2022

Lite sosialt

Han var likevel klar på at det selvsagt skal gis ut bøter og straff slik at folk merker det, men påpeker samtidig at det ikke skal føre til at folk som er lavtlønnede risikerer å gå personlig konkurs. 

– Det er veldig lite sosialt, men nå er det kanskje den vanlige mannens tur, som regjeringen sier, avslutter Bjønnes overfor NRK. 

Her kan du se hele nyhetsinnslaget på NRK. 

I egen klasse

Tidligere på Lastebil.no har også NLF påpekt at bøtesatsene i Norge er i en egen klasse sammenlignet med blant annet Sverige og Danmark. 

Tabellen nederst i saken viser bøtenivåene i Norge, Danmark og Sverige for sammenlignbare brudd på trafikkregler, med bøtesatsene som ble innført i Norge (tallene er fra økningen i 2023 og uten den siste stigningen som kom i februar 2024).