Det er altså lokalavisen Bygdanytt (bak betalingsmur) som skriver dette etter informasjonsmøtet som Vestland fylkeskommune, BMO tunnelsikring og Osterøy utvikling arrangerte for næringslivet på Osterøy i næringsmia i Lonevåg. 

Prosjektleder i Vestland fylkeskommune, Roger Koch, er ikke uenig med Halsøy, men påpeker at de har i oppdrag å oppgradere alle tunneler over 500 meter med årsdøgntrafikk (ÅDT) på over 300, slik at de tilfredsstiller EU-kravene. 

Arbeidet starter i april 

Totalentreprenør BMO tunnelsikring venter på godkjenning fra Vegdirektoratet for å starte arbeidene. 

Oppgraderingen vil få konsekvenser for næringslivet på Osterøy. 

Bygdanytt skriver at det er lagt opp til fri ferdsel mellom 07:00 og 09:00 og mellom 14.30 og 17:00.  

Fra de fremmøtte påpekes nødvendigheten med og åpne opp allerede klokken 06:00 og at det i tillegg må bli åpnet opp også på nattetid. Det opplyses også om at omkjøring via Haus på Fv. 360 heller ikke vil bli skiltet, noe som også skaper reaksjoner. 

– Det er ansvarsfraskrivelse. Her har fylket som veieier et ansvar å sørge for at omkjøringsveien er forsvarlig skiltet og i forsvarlig stand, sier Halsøy, til Bygdanytt. 

Håper på utvidet fergetilbud 

Videre informeres det om at man kan bruke HF Ole Bull over Sørfjorden som mulig omkjøring. 

BMO skal, ifølge nyhetsstedet, ha vært i dialog med Osterøy ferjeselskap for å se på muligheter for å utvide rutetilbudet.