Busser og lastebiler strømmet inn fra alle retninger gjennom sentrum. Det er allment kjent at ingen samferdselspolitiker forlater Valdres uten å ha blitt informert om viktigheten av å lede trafikken på E16 bort fra bykjernen. 

Ikke tilfeldig 

Guttorm Tysnes, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund bekrefter at det ikke var tilfeldig at ministeren opplevde uvanlig tung trafikk under sitt besøk.  

– Lastebilsjåførene gjennomførte en liten aksjon for å synliggjøre problemet. Da ble det så mange at ministeren reagerte, og det er jo bra, sier han til Avisa Valdres

Fakta om Fagernes sentrum: 

  • 7 fotgjengeroverganger, hvorav 3 er forhøyede. 
  • 13 private inn- og utkjøringer. 
  • 8 kommunale inn- og utkjøringer. 
  • 3 fylkesvegkryss. 

– Det er ille. Vi er bekymret for ulykker med barn eller andre myke trafikanter. Ventetiden for å komme ut på E16 er håpløs. 20-30 og 40 minutter for å komme ut på veien er ikke uvanlig. Nå må Fagernes sentrum tas med i Nasjonal transportplan (NTP), mener Tysnes