Årsaken til stengingen er arbeid med tunneloppgradering i Bolstadtunnelen og Dalseidtunnelen. Omkjøring er via fylkesvei 49/79 Kvamskogen/Hardanger. Utrykningskjøretøy kan passere. 

Kolonnekjøring fra klokka 20:00  

I timene før nattestengingen vil det være kolonnekjøring på strekningen.  

Siste kolonne fra øst går klokka 23:30, og fra vest går den siste kolonnen klokka 23:00. 

Stengetider: 

E16 er totalt stengt mellom Dalseid og Bolstad: 

  • Onsdag 29. mai – kl. 23:59-04:00  
  • Torsdag 30. mai – kl. 23:59-04:00