Resultatet er basert på at man regner med lavere drivstofforbruk ved å bruke «gamleveien». 

Det er daglig leder i Pentagon, Lars Reidar Grimestad, som har utført testen sammen med Fædrelandsvennen. 

Snart halvt om halvt 

De høye bompengeprisene resulterer i at det snart går like mange biler på 5,6 meter på den gamle veien (FV 439) som på den nye E39 mellom Kristiansand og Mandal. 

I mars var gjennomsnittlig trafikkmengde på lengre kjøretøy på gamleveien på Volleberg 1.015 biler, mens det var 1.333 på tilsvarende sted på den nye veien. 

Likevel sier Vegdirektoratet nei til å sette ned takstene. Dette kommer frem i et brev fra etaten til Agder fylkeskommune, ifølge Fædrelandsvennen (bek betalingsmur).  

Agder fylkeskommune har fått i oppdrag å utrede hva som kan gjøres og skal legge fra sine skisser i juni. 

Det vil si at vi snart er oppe i 130 kroner per mil. Med lastebil og maks 80 kilometer i timen sparer man ca. ni minutter på å bruke nye E39 kontra «gamleveien».  

Må spare penger 

Vi har allerede kunnet lese i Fædrelandsvennen at Omdal transport har sluttet å kjøre den nye veien. Flere selskaper vil følge etter for å spare inn på kostnadene. 

Regionsjef, Reidar Retterholt, påpeker at når E39 helt til Kvinesheia står klar, vil nytteverdien bli større for de som kjører hele strekket, men understreker at for de som skal til Mandal vil dette ikke endre seg i framtiden.

– Som et apropos gikk det 9.566 biler totalt sett på gamleveien og 8.780 på nye E39. Det vil si at godt over halvparten tar gamleveien. Da må politikere innse at det ikke er kostnadsnytte i dette, og at bompengesatsen er alt for høy, avslutter Retterholt.