Den 14. august 2023 kom regjeringen med løfter om å sette av midler for å starte arbeidet med den nye E6 gjennom Sørfold. 

Dette innebærer at den svært smale, rasutsatte og trafikkfarlige strekningen Megården – Mørsvikbotn skal gjøres tryggere. 

Tre byggetrinn 

Prosjektet omfatter de tre delstrekningene Megården–Sommerset, Sommerset–Tverrdalen (Leirfjordbrua) og Tverrdalen–Mørsvikbotn. Samfunnsmålene for strekningen er et transportsystem som fremmer regional utvikling i landsdelen og regionen, gir gode vekstvilkår for næringslivet i nordområdene, og oppfyller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Prosjektet blir gjennomført trinnvis, med oppstart av delprosjektet Megården–Sommerset først. 

I slutten av januar 2024 meldte regjeringen at de har sendt inn sitt forslag til kostnadsramme for første delstrekning, Megården-Sommerset på E6 i Nordland. Det er foreslått å sette av 7,3 milliarder kroner. 

Frykter forsinkelser 

NLF har arbeidet i årevis for å få i gang dette prosjektet. Dette gleder derfor bedriftsrådgiver i NLF, Frank Lauritz Jensen, men han påpeker viktigheten av at bruen over Leirfjorden, som inngår i delstrekning to, settes i bestilling så raskt som mulig. 

– Hvis ikke dette gjøres, kommer prosjektet til å bli veldig forsinket. Nå håper jeg at de midlene som er satt av i første omgang, inkluderer dette, sier Jensen. 

Han påpeker at dersom man ved slutten av første delprosjekt står med et hull i fjellet, uten å ha broen klar, vil det ta flere ekstra år før neste byggetrinn blir ferdig. 

– Det er ikke hensiktsmessig. Jeg håper politikerne er klar over dette og tar tak i det allerede nå, for det kan raskt ta opp mot fem år fra bestilling til anbudsrunder, kontrahering og bygging av broen blir ferdig, sier Jensen.