Når du skal kjøpe deg en ny lastebil er det flere faktorer som må vurderes nøye, inkludert spesifikasjoner, funksjonalitet, og ikke minst sikkerhet. Det er avgjørende å sikre at alle kontraktsmessige forhold er i orden, både før, under og etter leveransen. Videre er det viktig å være oppmerksom på de lov- og forskriftsmessige kravene som gjelder for kjøp og salg av lastebiler. 

Husk dokumentasjon 

Dag Nordvik, fagsjef i NLF, legger vekt på viktigheten av klare kontrakter og dokumentasjon: 

– Leverandøren er ansvarlig for at alt er CE-merket, og at leverandøren skal gi ut en grundig bruksanvisning på norsk, samt sørge for nødvendig opplæring i bruk og vedlikehold av utstyret, sier Nordvik. 

Han påpeker at det ikke er helt uvanlig at overlevering skjer kun ved å levere nøkkel til kjøper, men understreker at dette ikke er tilstrekkelig. 

– Leverandøren skal påse at opplæring gis, og du som arbeidsgiver skal påse at det er tilstrekkelig opplæring for dine ansatte, forklarer Nordvik. 

Han minner også om at dersom du som lastebileier ønsker å selge din gamle bil, er det du som er ansvarlig for å videreføre bruksanvisninger og opplæring av påbygg og bil. 

Ser mange konflikter 

– Grunnen til at vi har brukt tid på å lage en slik standard er fordi våre NLF-advokater har mange saker der kontraktmessige forhold som regulerer kjøp og salg av nytt eller brukt kjøretøy ikke er overholdt, og det oppstår konflikt, sier Nordvik. 

Han har flere eksempler på brutale saker som har kostet dyrt og vart i flere år på grunn av at man ikke har hatt papirene i orden. 

Heftet kommer til å bli delt ut til både billeverandører og selskap som leverer påbygg. 

Kjøp av komplett kjøretøy 

Mange kjøper et komplett kjøretøy av en bilforhandler. I slike tilfeller er det billeverandøren som er ansvarlig, også for påbygget, for det er de som har inngått den juridiske avtalen med dere. 

– Skjer det noe med påbygget, er det viktig å være klar over at det er billeverandørens ansvar å håndtere det videre, forklarer Nordvik. 

Ha papirene i orden 

Lett oppsummert er fagsjefens beste råd derfor å være bevisst på kontrakter og ordrebekreftelser som beskriver i detalj alt dere har kjøpt. 

– Det er ditt ansvar som kjøper å påse at dere har fått alt dere trenger og alt det dere har kjøpt, avslutter Nordvik.