Fra og med 1. juli 2024 trer nye krav til innhold i arbeidsavtalen i kraft. 
Dette betyr at arbeidsgivere må sørge for at arbeidsavtalen foreligger senest innen 7 dager etter at arbeidsforholdet er startet. Selv om fristen er 7 dager, anbefales det sterkt at arbeidsavtalen utarbeides og signeres før arbeidsforholdet påbegynnes.

«Det er viktig for både arbeidsgiver og arbeidstaker at arbeidsavtalen er klar og tydelig før arbeidet starter. Dette skaper forutsigbarhet og trygghet for begge parter», sier advokat Robert Aksnes.

NLF har laget et utkast til arbeidsavtale som også kan brukes ved deltid/redusert stillingsprosent, og ved midlertidig ansettelse. Dette utkastet er tilpasset de nye lovkravene, og inneholder flere elementer enn tidligere krav.

De nye lovkravene betyr ikke at arbeidsgivere må oppdatere gjeldende arbeidsavtaler som er inngått før 1. juli 2024. Men dersom en arbeidstaker ber om det, skal arbeidsgiver endre og supplere den eksisterende arbeidsavtalen i tråd med lovendringene. I slike tilfeller har arbeidsgiver to måneder på seg til å oppdatere avtalen.

Tillegget i den nye arbeidsavtalen må kort fortalt, gi opplysninger om:

  • Lønnselementer: En detaljert oversikt over de ulike lønnselementene.
  • Arbeidstid: Daglig og ukentlig arbeidstid, inkludert informasjon om eventuell variasjon i arbeidstiden.
  • Vaktendringer og overtid: Hvordan ordninger utover avtalt arbeidstid håndteres og betales.
  • Arbeidsplass: Spesifikasjon av arbeidsplassen, spesielt hvis arbeidstaker skal jobbe på forskjellige steder.
  • Avslutning av arbeidsforholdet: Fremgangsmåter og formkrav ved avslutning av arbeidsforholdet.
  • Kompetanseutvikling: Rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver tilbyr og hvor opplysninger om dette finnes.
  • Betalt fravær: Informasjon om betalt sykepenger, foreldrepenger, og andre typer betalt fravær.
  • Sosiale ytelser: Pensjons- og forsikringsordninger og andre sosiale ytelser.

Endringene innebærer først og fremst at det er flere opplysninger som skal inn i arbeidsavtalen enn det som var kravene tidligere," forklarer Aksnes. "Dette gir en bedre oversikt og klarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker."

Arbeidsavtalen er basert på den tidligere malen til NLF, med forslag til løsninger på mange av de praktiske tilfellene som vi opplever er aktuelle for NLFs medlemmer. Det er i tillegg laget en veiledning som kan brukes sammen med utfyllingen.

«Det er mye å tenke på, spesielt dersom man har avtalt lønns- og arbeidsbetingelser som avviker fra en typisk arbeidsdag fra for eksempel 08:00 til 16:00. Da er det viktig å være på vakt,» sier Aksnes.

Medlemmer kan få tilgang til veileder og utkast til arbeidsavtale ved å trykke på lenkene.