Bladet Vesterålen melder at prosjektdirektør Are Eliassen informerte om status i Lødingen onsdag. Han ville ikke spekulere i hvor tidlig veien kan ferdigstilles eller når en slik beslutning blir offentliggjort, men bekreftet at bedre fjellkvalitet kan gjøre det mulig å fremskynde arbeidet. 

Flaksehalser fjernet til høsten 

Omleggingen av Kåringskrysset i Lødingen er allerede i gang. Hvis alt går etter planen, vil denne flaskehalsen langs E10 være fjernet til høsten, skriver nyhetsstedet. Eliassen understreket at Skanska ønsker å fullføre prosjekter raskt, og at veien skal være asfaltert og klar før vinteren. 

Kortvarig stengninger 

For tiden jobber nesten 600 personer på Hålogalandsvegen, og noe arbeid skjer nær dagens veitrase, noe som fører til nødvendige, kortvarige veistengninger på visse strekninger. Eliassen anbefaler å legge inn ekstra tid ved kjøring for å unngå forsinkelser.