Tildelingen er den første i Enovas nye støtteprogram Tunge nullutslippskjøretøy, som blir statsforetakets viktigste virkemiddel for å kutte klimautslipp i norsk landtransport.  

– Nå ruller omstillingen, sier Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova i en pressemelding.

– Tungtransport står for stor del av norske klimagassutslipp. Hvis vi kan få flere busser og lastebiler over på batteri eller hydrogen, vil det gi store gevinster. Derfor er jeg glad for å se at mange i bransjen ønsker å omstille seg. Regjeringen har styrket Enova med fem milliarder kroner siden vi tiltrådte, og det ser vi nå resultater av, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. 

– Mange ulike kjøretøy får støtte 

Enovas nye støtteprogram gjør det mulig å få støtte til ulike kjøretøyskategorier på lastebil og buss. I denne første tildelingsrunden ser Enova en god spredning av kategorier som får støtte.  

I en sektor som står for rundt 30 prosent av norske utslipp, er det avgjørende å komme opp i fart, og det nye Enova-programmet er utformet nettopp for å lykkes raskere: 

–  Gjennom det nye programmet gir vi mulighet for økt støtte til lastebileierne. I denne runden har vi gitt støtte til flere ulike kjøretøykategorier, inkludert støtte til mange hydrogendrevne lastebiler. Støtten bør forhåpentligvis motivere enda flere lastebileiere til å bytte ut bilene som slipper ut mest CO2, så vi sikrer enda raskere kutt i norske klimagassutslipp. Dette lover virkelig godt, sier Lilliestråle i Enova. 

Forventer at flere hundre kjøretøy byttes ut 

Programmet går inn som erstatning for to tidligere programmer for støtte i Enova, Tunge hydrogenkjøretøy og fyllestasjoner samt Tunge elektriske kjøretøy. Der hvor eiere av kjøretøy før kunne søke 40 prosent støtte, vil midlene i det nye programmet tildeles gjennom konkurranse med månedlige søknadsfrister gjennom året. Dette medfører kort saksbehandlingstid, og at vedtak om tildeling kan skje få dager etter søknadsfrist.  

Enova forventer at flere hundre lastebileiere kan få muligheten til å investere i nye nullutslippskjøretøy gjennom dette programmet.

  • Les mer om programmet Tunge nullutslippskjøretøy HER

NLF har ennå ikke fått listen over hvem som har fått tildeling, men vi kommer tilbake med mer informasjon når listen foreligger.