Hammersborgtunnelen, som ligger under Ring 1 i Oslo, passerer gjennom deler av regjeringskvartalet. På grunn av økte krav til sikkerhet i det omfangsrike regjeringskvartalet, som nå reiser seg som en massiv struktur midt i hovedstaden, planlegges det å senke og oppgradere tunnelen.

Statens vegvesen (SVV) har varslet at det vil ta tre år. Dermed vil Ring 1, fra Oslo Spektrum i øst til krysset Pilestredet - St. Olavsgate i vest, være stengt for all biltrafikk fra sommeren 2024 til sommeren 2027. 

Prisen for denne ombyggingen er estimert til 3,6 milliarder kroner, og SVV advarer om at det vil føre til tre kaotiske år for trafikken i Oslo.  

Ønsker permanent stenging 

Med stadig økende kostnader knyttet til regjeringskvartalet, har spørsmålet om permanent stenging av hele Ring 1 igjen blitt reist. Under Politisk kvarter på NRK-radio tirsdag morgen argumenterte SVs finanspolitiker, Kari Elisabeth Kaski, for at Ring 1 burde stenges permanent for å spare penger og redusere trafikken i Oslo, og at man derfor burde droppe senkingen av Hammersborgtunnelen. 

Kaski mener at det ikke er for sent å revurdere saken og oppfordrer regjeringen til å gå i dialog med byrådet i Oslo så snart som mulig. Tidligere har dette kravet blitt avvist. Ifølge NRK støtter Miljøpartiet De Grønne (MDG) SV i denne saken og mener at regjeringen overkjørte Oslos lokaldemokrati i forrige runde. 

– Svært alvorlig 

Dette er ikke god musikk for Norges Lastebileier-Forbund (NLF), som er veldig klar over hva konsekvensene av stengingen i disse tre årene vil bety for vareleveransene til hovedstaden. 

– Det er svært alvorlig om Ring 1 stenges permanent, sier regionsjef J. Kristian Bjerke.  

Han påpeker at de allerede ser på gru mot de kommende tre årene med stengning, som vil få store konsekvenser for vareleveransene, beboerne i området, trafikkavviklingen og næringslivet. 

– Det er ikke er satt inn tilstrekkelige avbøtende tiltak som kompenserer for stengningen, og dersom dette skulle bli permanent, vil det være en oppskrift på hvordan man tømmer byen for mennesker, butikker og liv, mener Bjerke. 

Han understreker også at det er stor forskjell på å tillate kun elektriske lastebiler inn i sentrum og å stenge byen for all biltrafikk. Videre spør han retorisk hvordan varer av alle typer skal bli levert hvis ingen biler skal få slippe inn i sentrum.  

– Man kan snakke om bilfritt sentrum, men understreker at man ikke blir kvitt varetransporten som alle er helt avhengige av. Mulig planen er at alle varer skal sykles inn til sentrum, sier Bjerke, noe ironisk.  

– I beste fall lite gjennomtenkt 

Bjerke mener at dette er kortsiktig tenking og i beste fall lite gjennomtenkt. 

– Stenging av Ring 1 vil ikke få trafikken til å forsvinne, den vil bare bli forflyttet til andre steder. Både Operatunnelen og Festningstunnelen vil i enda større grad bli overbelastet og skape enorme køer både ut og inn av Oslo fra alle kanter. I tillegg vil det bli mye mer trafikk i mindre gater der folk bor og oppholder seg og mindre plass til syklister. Den midlertidige stengingen blir bare en forsmak på det SV nå foreslår, og jeg tror de kommende tre årene vil bli både kaotiske og belastende for alle trafikanter som må inn og ut av Oslo, avslutter Bjerke.