Allerede den 13. mai ble Statens vegvesens nye kurs- og kompetanseportal lansert.

Det er ikke alle som har fått med seg denne informasjonen, men her finner du den nye portalen.

Vinterdrift

Personell som utfører vinterdrift i driftskontrakter for Statens vegvesen og fylkeskommunene skal gjennomføre kompetansetest i henhold til krav i kontrakten. Kompetansetestene skal gjennomføres på vegvesenets trafikkstasjoner som i dag.

De viktigste endringene:

  • Administratorrollen hos byggherre og entreprenør forsvinner.
  • Personell melder seg selv opp til kompetansetest gjennom den nye portalen.
  • Personell henter selv ut egne kompetansebevis fra portalen.
  • Alle kan ta kompetansetesten, og kompetansebeviset knyttes ikke til en spesifikk kontrakt.